Ayşe Veyhürda DİKMEN / Doktorlarımız  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Whatsapp Ayşe Veyhürda DİKMEN / Doktorlarımız  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Hemen Ara Ayşe Veyhürda DİKMEN / Doktorlarımız  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Randevu Al
Ayşe Veyhürda DİKMEN

Op.Dr.

Ayşe Veyhürda DİKMEN

Üroloji
 • Adı Soyadı:
  Ayşe Veyhürda DİKMEN
 • Doğum Yeri-Yılı:
 • Akademik Ünvan:
  Operatör Doktor
 • Yabancı Dil:
  İngilizce

Mezuniyet: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 05/01/2010

MAKALELER

1)

Dikmen AV , Yalcın S, Güneri C, Esengen S, Aktas A, Effects of treatment with

separate LHRH agonists on serum testosteron level and disease progression in patients

with locally-advanced or metastatic prostate cancer, poster, SEEM 2016, EAU 12th

South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna Hersek, Eur

Urol Suppl 2016;15(10);e1290

2)

Dikmen AV , Guneri C, Yalcin S, Acikgoz O, Ak E, Cetiner S, Ureteral Inguinoscrotal

Hernia from a Pelvic Kidney, Vaka sunumu (Case report) Current Urology,

2017;11:51-53 DOI:10.1159/000447194

3)

Dikmen AV, New challenges for an old issue: Considering the real aetiology of

recurrent haematuria: A urinary system pathology or a complication of antiplatelet

and/or anticoagulant treatment? Abstract, EMJ Urology 6.1, May 2018

4)

Yazıcı S , Konan A, Dikmen AV, Özen H, Double-barrelled wet ileostomy following

pelvic exenteration, Vaka Sunumu (Case report), Urotoday International Journal, 2010

Jun;3(3). doi: 10.3834/uij.1944-5784.2010.06.02

5)

Dikmen AV , Tuncel A, Testosteron replasman tedavisi ve prostat kanseri: Güncel

durum nedir? Androloji Bülteni, 2016; 18(66): 156-159

6)

İnci K , Hasçiçek M, Kara O, Dikmen AV, Gürgan T, Ergen A, Sperm Retrieval and

Intracytoplasmic Sperm Injection in Men With Nonobstructive Azoospermia, and

Treated and Untreated Varicocele The Journal of Urology, Volume 182, Issue 4,

October 2009, Pages 1500-1505 https://doi.org/10.1016/j.juro.2009.06.028

7)

Yazici S , Inci K, Dikmen A, Ergen A, Bilen CY. Port site and local recurrence of

incidental solitary renal plasmacytoma after retroperitoneoscopic radical nephrectomy.

Urology. 2009 Jan;73(1):210.e15-7. doi: 10.1016/j.urology.2008.01.031. Epub 2008

Mar 12

8)

Dikmen AV , Tas M, Exploring the Potential Detrimental Effects on Semen

Parameters: A Challenging Modality of Treatment of Erectile Dysfunction in Infertile

Men, Global Journal of Anestesia and Pain Medicine, Volume 2, Issue2, 136-138,

DOI: 10.32474/GJAPM.2019.02.000132

9)

Dikmen AV , A Promising and Challenging Non-Invasive Solution to the Troubling

Stress Urinary Incontinence: Bladder Neck Injection with Bulking Agents, Global

Journal of Anestesia and Pain Medicine, Volume 2, Issue 3, 165-166,

DOI:10.32474/GJAPM.2019.02.000138

10) Dikmen AV, Most Challenging Urologic Complaint of Men Ever After- Short Penile

Length: What is the Situation in Turkish Men. J Clin & Commun Med Volume 1 Issue

2, page 37-38,1(2)- 2020 JCCM.MS.ID.000108.

11) Dikmen AV, Long Term Promising Outcomes in Treatment of Lower Urinary Tract

Symptoms. Glob J Anes & Pain Med 2(4)-2020. Volume 2- Issue 4, Page 180-181,

GJAPM.MS.ID.000142. DOI: 10.32474/GJAPM.2020.02.000142.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN POSTERLER

1) Bayraktar N , Günay M, Dikmen A V, Akdogan B, Çakmak F, Şahin A, özen H, P-360,

Malign üreteral obstrüksüyonda perkütan nefrostomi etkinliği, Türk Üroloji Dergisi

Kongre Özel Sayısı, 324, Ulusal Üroloji Kongresi 2007 Kongresi, poster

2)İnci K , Eren M, Tombul T, Dikmen A V, Taşar Ç, Kendi S, Şahin A, Özen H,

Asemptomatik alt pol kalisiyel taşlarının prospektif uzun dönem sonuçları, P-4, Türk

Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, 324, Ulusal Üroloji Kongresi 2007 Kongresi, poster

3)Özcan O , Tekgül S, Erkan İ, Guliyev F, Dikmen A V, Yüksel S, Akı F, Özen S,

Bakkaloğlu A, Bakkaloğlu M, Pediatrik yaş grubunda böbrek transplantasyonu uygulanan

hastalarda ürolojik problemler sonucu etkiler mi, P-43, Ulusal Üroloji Dergisi Kongre

Özel Sayısı, 324, Türk Üroloji Kongresi 2007 Kongresi, poster

4)Dikmen AV , Güneri C, Esengen S, Yalcın S, Acıkgoz O, Ak E, Penil Kısalık yakınmaları

Türk toplumunda durum nedir, TP-004, Tartışmalı poster sunumu, 25 Ulusal Üroloji

Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

5)Ayyıldız A, Keseroğlu BB, Dikmen AV, Erektil disfonksiyonun tanı ve takibinde

geçmişten günümüze nokturnal penil tümesansın yeri, TP-007,Tartışmalı poster sunumu,

25 Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

6)Dikmen AV , Kadın cinsel disfonksiyonuna dişi bakışı, Türk toplumunda durum nedir;

TP-012, Tartışmalı poster sunumu, 25 Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

7)Dikmen AV , Esengen S, Güneri C, Yücetürk CN, Aktaş A, Yazar VM, Yalcın S, Açıkgöz

O, Ak E, Alt üriner sistem semptomlarında günlük tadalafil 5mg ile umut verici sonuçlar,

TP-015, Tartışmalı poster sunumu, 25 Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

8)Dikmen AV , Güneri C, Yalcın S, Açıkgöz O, Ak E, Nörojenik mesaneli hastalarda üriner

sistem enfeksiyon sıklığını azaltan önlem:Temiz aralıklı kateterizasyon, P-005, 25 Ulusal

Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

9)Dikmen AV , Güneri C, Yalcın S, Açıkgöz O, Ak E, Prematür ejakülasyon takibinde eski

ama güvenilir bir kriter: İVEZ’in uygulanabilirliği, P-016, 25 Ulusal Üroloji Kongresi, 6-

9 Ekim 2016, Kıbrıs

10) Dikmen AV , Yücetürk CN, Keseroğlu BB, Güneri c, Yalçın S, Yıldız Y, Açıkgöz O, Ak

E, Kadın stres üriner inkontinansına minimal invaziv yaklaşım: Mesane boynu

enjeksiyonu, P-063, 25 Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

11) Dikmen AV , Esengen S, Yücetürk CN, Güneri Ç, Yalçın C, Açıkgöz O, Ak E, Aktaş A,

Sürekli salımlı propiverinin kadınlarda aşırı aktif mesane semptomlarının tedavisindeki

sonuçları, P-065, 25 Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

12) Dikmen AV , Esengen S, Aktaş A, Taşar Ç, Lokal ileri veya metastatik prostat kanseri

hastalarında farklı LHRH agonistlerinin testosteron düzeyi ve progresyon üzerine etkileri,

P-099, 25 Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

13) Dikmen AV , Esengen S, Güneri C, Yalcın S, Acıkgöz O, Ak E, Alt üriner sistem

semptomlarının tedavisinde etkileyici sonuçlar, TP-028, Tartışmalı poster sunumu, 25

Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

14) Yalçın S, Dikmen AV, Güneri C, Açıkgöz O, Ak E, Etiology of recurrent hematuria:

Urinary system pathology or a complication of antiplatelet/anticoagulant treatment, P-

197117, MP26-01, Moderated poster session 26: Infection and hematuria, WCE2016,

World Conference of Endourology 2016, Cape Town,Güney Afrika

15)Dikmen AV, Yalçın S, Güneri C, Promising outcomes in treatment of lower urinary tract

symptoms, P-197147, MP22-08, Moderated poster session 22: BPH/luts/Female

incontinence, WCE2016, World Confereece of Endourology 2016, Cape Town, Güney

Afrika

16)Tunç L, Güneri C, Dikmen AV, Yalçın S, Ak E, Açıkgöz O, Gazel E, Establishing the

Standard for Preserving the Bladder Neck During Robot-Assisted Laparoscopic Radical

Prostatectomy: Challenging Results, P-204746, MP13-11, Moderated poster session 13:

Robotic laparoscopic surgery, WCE2016, World Conference of Endourology 2016, Cape

Town, Güney Afrika

17)Dikmen AV, Yalçın S, Güneri C, Açıkgöz O, Ak E, Yücetürk CN, A promising

minimally-invasive solution to the troubling stress urinary incontinence: Bladder neck

injection with bulking agents, P-197087, MP22-09, Moderated poster sesssion 22:

BPH/LUTS/Female incontinence, WCE2016, World Conference of Endourology 2016,

Cape Town, Güney Afrika

18)Dikmen AV, Esengen S, Guneri C, Yalcin S, Effects of treatment with seperate LHRH

Agonists, on serum testosteron level and disease progression in patients with locally

advanced or metastatic prostate cancer, MP21-16, Moderated poster session 21: Oncology

Miscellaneous, WCE2016 (World Conference of Endourology), Cape Town, South

Africa, 10 Nov 2016

19) Keseroğlu BB, Ayyıldız A, Dikmen AV, Yazar VM, Kaçan T, A rare complication after

nephroureterectomy: Iliac artery thrombosis, P-054, 25 Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim

2016, Kıbrıs

20) Yücetürk CN, Özgür BC, Keseroğlu BB, Yazar VM, Dikmen AV, Ayyıldız A, Should base

biopsies from each tumor be taken in multifocal bladder tumors, P-122, 25 Ulusal Üroloji

Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

21) Dikmen AV, Esengen S, Arslan H, Bitik S, Best with daily tadalafil in terms of lower

urinary tract symptoms. What is the current situation in our population, TP-07, 13th

Eurasian Andrology Summit, 2-4 Şubat 2017, Nice, Fransa

22) Dikmen AV , Kadın cinsel disfonksiyonuna farklı bakış: Türk kadın popülasyonunda

durum nedir? PP-24, Güncel Androloji Sempozyumu, 11-13 mayıs 2018, Bodrum

23) Dikmen AV , Eski bir kritere yeni bakış açısı: Prematür ejakülasyonu olan hastaların İVEZ

ile değerlendirilmesi, P-33, Güncel Androloji Sempozyumu, 11-13 mayıs 2018, Bodrum

24) Dikmen AV , Esengen S, Arslan H, Bitik S, The effects of newly introduced propiverine

hydrochloride extended release treatment of symptoms of overactive bladder on Turkish

women, Poster, 13th Eurasian Andrology Summit, 2-4 Şubat 2017, Nice, Fransa

25)Dikmen AV, Oskay K, Aktas A, Best with daily tadalafil in terms of lower urinary tract

symptoms: What is the current situation among Turkish men? Poster-73, World Meeting

on Sexual Medicine, ESSM, ISSM, 28 Feb-3 March 2018, Lisbon, Portugal

Ulusal ve Uluslararası Kongrelerdeki Sözlü Sunumlar

1) Dikmen AV, A challenging evaluation for etiology of recurrent hematuria: Urinary

system pathology or a complication of antiplatelet/anticoagulant treatment, Sözlü

sunum, AM18-4952, Presentation 886, EAU18, Avrupa Üroloji Kongresi 2018,

Kopenhag Danimarka

2) Dikmen AV , Esengen S, Aktaş A, Bitik S, Güneri C, Yalcın S, Tekrarlayan hematüri

etiyolojisi: Antiagregan/antikoagülan tedavi komplikasyonu mu, üriner sistem

patolojisi mi, SS-40, 25 Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

3) Güneri C, Yalcın S, Dikmen AV, Açıkgöz O, Ak E, Tunç L, Benign Prostat

Hiperplazisinde Holmium Lazer Enükleasyonu (HoLEP): İlk sonuçlarımız, SS-24, 25

Ulusal Üroloji Kongresi, 6-9 Ekim 2016, Kıbrıs

4) Dikmen AV , Güneri C, Yalçın S, Açıkgöz O, Ak E, Prematür ejakülasyon tedavisinde

hasta uyumu ve sonuçlar, Sözlü sunum, SS-22, 1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4

Haziran 2016, Ordu

5) Dikmen AV , Esengen S, Güneri C, Yücetürk CN, Aktaş A, Yazar VM, Alt üriner

sistem semptomlarında tadalafil 5mg ile durum nedir, SS-33, 1.Karadeniz Üroloji

Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

6) Dikmen AV , Güneri C, Esengen S, Penil kısalık yakınmaları: Türk toplumunda durum

nedir, SS-31, 1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

7) Dikmen AV , Güneri C, Açıkgöz O, Yalçın S, Ak E, Nörojenik mesaneli hastalarda

üriner sistem enfeksiyon sıklığını azaltan önlem: Temiz aralıklı kateterizasyon, SS-26,

1.Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

8) Dikmen AV, Esengen S, Alt Üriner Sistem Semptomlarının Tedavisinde Umut Verici

Sonuçlar, Sözlü sunum, SS-18, 1 Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016,

Ordu

9) Dikmen AV , Esengen S, Aktaş A, Lokal ileri veya metastatik prostat kanseri

hastalarında farklı LHRH agonistlerinin testosteron düzeyi ve progresyon üzerine

etkileri, Sözlü sunum, SS-19, 1 Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016,

Ordu

10) DikmenAV , Yücetürk CN, Keseroğlu BB, Yıldız Y, Stres Üriner İnkontinansın

Minimal İnvaziv Tedavisi: Mesane Boynu Enjeksiyonu, Sözlü sunum, SS-23, 1

Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

11) Dikmen AV , Esengen S, Aktaş A, Bitik S, Tekrarlayan hematüri etiyolojisi:

Antiagregan/antikoagülan tedavi komplikasyonu mu üriner sistem patolojisi mi? Sözlü

sunum, SS-25, 1 Karadeniz Üroloji Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

12) Dikmen AV , Esengen S, Yücetürk CN, Sürekli salımlı propiverinin aşırı aktif mesane

semptomlarının tedavisindeki etkileri, Sözlü sunum, SS-34, 1 Karadeniz Üroloji

Sempozyumu, 3-4 Haziran 2016, Ordu

13) Dikmen AV, Esengen S, Geriatrik polülasyonda tekrarlayan hematüri etiyolojisi:

Komplikasyon mu üriner sistem patolojisi mi? SS-011, SÖZLÜ SUNUM, 9

Akademik Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya

14) Dikmen AV, Esengen S, Geriatrik hastada stres üriner inkontinansın minimal invaziv

tedavisi: Mesane boynu enjeksiyonu, SS-015, Sözlü Sunum, 9 Akademik Geriatri

Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya

15) Dikmen AV, Esengen S, Geriatrik popülasyonda mutlu cinsel yaşam: Prematür

ejakülasyon tedavisinde hasta uyumu ve sonuçlar, SS-038, Sözlü Sunum, 9 Akademik

Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya

16) Dikmen AV, Esengen S, Lokal ileri veya metastatik prostat kanseri hastalarında farklı

LHRH agonistlerinin testosteron düzeyi üzerine etkileri, SS-045, Sözlü Sunum, 9

Akademik Geriatri Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya

17) Dikmen AV, Esengen S, Geriatrik yaş grubundaki erkeklerde alt üriner sistem

semptomları: Silodosine yanıt, SS-052, Sözlü Sunum, 9 Akademik Geriatri Kongresi,

13-17 Nisan 2016, Belek, Antalya

18) Dikmen AV, Güneri C, Yalcin S, A new look at the last practical saviour before

uncontrollable incontinence: Bladder neck injection with bulking agents for stress

incontinence, O20, sözlü sunum, 5th Meeting of the EAU Section of Ueo-Technology

(ESUT), Athens, Greece: 8 Temmuz-10 Temmuz 2016

19) Dikmen AV, Yalcın S, Güneri C, Esengen S, Aktas A, Effects of treatment with

separate LHRH agonists on serum testosteron level and disease progression in

patients with locally-advanced or metastatic prostate cancer, poster, SEEM 2016,

EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna

Hersek

20) Yalcın S , Dikmen AV, Güneri C, Etiology of recurrent hematuria: Urinary system

pathology or a complication of antiplatelet/anticoagulant treatment, poster, SEEM

2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna

Hersek

21) Dikmen AV, Güneri C, Yalcın S, Yücetürk CN, Keseroğlu BB, Kılınç H, What is the

current situation in lower urinary tract symptoms with daily tadalafil, poster, SEEM

2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016, Sarayevo, Bosna

Hersek

22) Dikmen AV, Yalcın S, Güneri C, A promising minimally-invasive solution to the

troubling stres urinary incontinence: Bladder neck injection with bulking agents,

poster, SEEM 2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül 2016,

Sarayevo, Bosna Hersek

23) Dikmen AV, Güneri C, Yalcın S, Acikgoz O, Ak E, Yücetürk CN, The effects of

propiverine hydrochloride extended release treatment of symptoms of overactive

bladder, poster, SEEM 2016, EAU 12th South Eastern European Meeting, 23-24 Eylül

2016, Sarayevo, Bosna Hersek.

24) Dikmen AV , Mirabegronun geriatrik yaş grubundaki kadınlarda aşırı aktif mesane

semptomlarının tedavisindeki sonuçları, Sözlü sunum 022, 11.Akademik Geriatri

Kongresi 19-23 Nisan 2018, Antalya11. Akademik Geriatri Kongresi 19-23 Nisan

2018, Antalya

25) Dikmen AV , Geriatrik hastada stres üriner inkontinansa minimal invaziv yaklaşım:

Mesane boynu enjeksiyonu, Sözlü sunum 008, 11 Akademik Geriatri Kongresi 19-23

Nisan 2018, Antalya

26) Dikmen AV , Kadın Cinsel Disfonksiyonuna Dişi Bakışı:Türk toplumunda durum

nedir? Sözlü sunum 023, 11.Akademik Geriatri Kongresi 19-23 Nisan 2018, Antalya

27) Dikmen AV , Prematür ejakülasyon takibinde eski ama güvenilir bir kriter: İVEZ’in

uygulanabilirliği, Sözlü sunum 011, 11 Akademik Geriatri Kongresi 19-23 Nisan

2018, Belek, Antalya

28) Dikmen AV, Coşkun B, Stres üriner inkontinansın minimal invaziv tedavisi: Mesane

Boynu enjeksiyonu, Sözlü Sunum 034, TJOD Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,

5-9 Ekim 2016,

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları Belgeleri

1)

YÖKDİL Sınavı, İngilizce, 05/03/2017, Puan=96,25 A

2)

2010 ÜDS Sonbahar, İngilizce, 93,75 puan A

3)

2007 ÜDS, Ekim, İngilizce, 93,75 puan A

4)

Mayıs 2007 KPDS (Kamu personeli yabancı dil sınavı), İngilizce, 97 puan (A)

Kitap bölümü

Yaşlanan Omurga, Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal ve periferik sinir cerrahisi eğitim ve

öğretim grubu yayınları no:22, Ankara 2019, ISBN: 978-605-4149-21-6, 107 BÖLÜM, Yaşlı

hastada inkontinans ve nöroürolojik sorunlar, Metin Taş, Ayşe V. Dikmen, Özgür Uğurlu

KATILDIĞIM KONGRELER

Türk Üroloji Kongresi 2007

10 Üroonkoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Belek, Antalya

1.Türk Holmium Lazer Prostat Enükleasyonu Kursu, 12-13 Aralık 2015, Ankara

Üye olduğu dernekler

EAU, Avrupa Üroloji Birliği

AUA, Amerikan Üroloji Birliği

TÜD- Türk Üroloji Derneği

TAD-Türk Androloji Derneği

Ankara Tabip Odası

Akademik Geriatri Derneği

ESSM

Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi

Yorum Ekle