Fethi CENGİZ  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Whatsapp Fethi CENGİZ  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Hemen Ara Fethi CENGİZ  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Randevu Al
Fethi CENGİZ

Op.Dr.

Fethi CENGİZ

Göz Hastalıkları
 • Adı Soyadı:
  Fethi CENGİZ
 • Doğum Yeri-Yılı:
  Diyarbakır 01.01.1974
 • Akademik Ünvan:
  Uzman Doktor
 • Yabancı Dil:
  İngilizce

Mezuniyet: Marmara Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

İhtisas: Başkent Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

 

İstanbul Dünyagöz Hastanesi 2004

Diyarbakır Lazer Göz-Batıgöz 2006

Prof Dr Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştıma Hastanesi 2010

Özel Diyarbakır Veni Vidi Hastanesi-DiyarLife Hastanesi 2013

İstinye Üniversitesi MedicalPark Hastanesi 2018

ÜYELİKLER

Türk Tabipler Birliği (TTB)

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)

European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS)

European Vitreoretinal Society (EVRS)

European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO)

İLGİ ALANLARI

Katarakt Cerrahisi, Excimer Lazer, Kornea Hastalıkları ve Cerrahisi, Medikal ve Cerrahi Retina

YAYINLAR

1-İHTİSAS TEZİ

Kuru Göz Hastalarında Silikon ve Kollajen Tıkaçlarının Etkinliğinin Sintigrafik Yöntem ile

Karşılaştırılması

2- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER VE BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:

 

 • KURU GÖZ HASTALARINDA SİLİKON VE KOLLAJEN TIKAÇLARININ ETKİNLİĞİNİN SİNTİGRAFİK YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI, ANKARA:2003.
 • TEAR CLEARANCE MEASUREMENT İN PATİENTS WİTH DRY EYE SYNDROME USİNG QUANTİTATİVE LACRİMAL SCİNTİGRAPHY. GENCOGLU EA, DURSUN D, AKOVAYA, CENGİZ F, YALCİN H, KOYUNCU A. ANN NUCL MED. 2005 OCT;19(7):581-7.

 • SİLİCONE VERSUS COLLAGEN PLUGS FOR TREATİNG DRY EYE: RESULTS OF A PROSPECTİVE RANDOMİZED TRİAL İNCLUDİNG LACRİMAL SCİNTİGRAPHY. AM J OPHTHALMOL. 2005 JUL;140(1):88-93.

 • AYDIN P, AKMAN A, CENGİZ F: ASSESSMENT OF VİSUAL FİELDS WİTH HİGH PASS RESOLUTİON PERİMETRY İN İDİOPATHİC İNTRACRANİAL HYPERTENSİON. INTERNATİONAL NEURO-OPHTHALMOLOGY SOCİETY INOS- 2000 SEPTEMBER 10-13, 2000 TORONTO, ONTARİO, CANADA.

 • AYDIN P, CENGİZ F, AKMAN A: ASSESMENT OF VİSUAL FİELDS WİTH HİGH- PASS RESOLUTİON PERİMETRY İN DYSTHYROİD OPTHALMOPATY. EUROPEAN NEURO-OPHTHALMOLOGİCAL SOCİETY EUNOS 2001 JULY 22-26, 2001 TUEBİNGEN, GERMANY.

 • AKOVA Y, CENGİZ F, AYDİN P: SCLERİTİS ASSOCİATİED WİTH SARCOİDOSİS. CLİNİCAL & EXPERİMENTAL OPHTHALMOLOGY 21-25 APRİL 2002 SYDNEY, AUSTRALİA

 • FETHİ CENGİZ, ESRA ARZU GENCOGLU, DİLEK DURSUN, YONCA A. AKOVA. SCİNTİGRAPHİC EVALUATİON OF THE EFFECTİVENESS OF PUNCTAL OCCLUSİON USİNG SİLİCONE PLUGS İN DRY EYE. 14TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCİETY OF OPTHALMOLOGY. JUNE, 7-12, 2003 MADRİD, SPAİN..

 • FETHİ CENGİZ, DİLEK DURSUN, YONCA A. AKOVA. ANTERİOR SEGMENT FUNDUS FLORESCEİN ANGİOGRAPHY AND İNDOCYANİNE GREN ANGİOGRAPY İN FUCHS’ HETEROCHROMİC İRİDOCYCLİTİS. 14TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCİETY OF OPTHALMOLOGY. JUNE, 7-12, 2003 MADRİD, SPAİN..

 • YONCA A. AKOVA, DİLEK DURSUN, FETHİ CENGİZ. SCLERİTİS ASSOCİATED WİTH SARCOİDOSİS. 14TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCİETY OF OPTHALMOLOGY. JUNE, 7-12, 2003 MADRİD, SPAİN.

SERTİFİKALAR

 • TOD Ankara Nisan Kursu. Gazlar 2000 Ankara.
 • XXI. Ulusal Oftalmoloji Kursu – Makula Hastalıkları 6 – 8 Nisan 2001
 • TOD 36 Turk Oftalmoloji Kongresi 5-9 Eylül 2002,
 • TOD XXV. Bahar Sempozyumu 10 – 12 Mayıs 2002 İstanbul
 • 22 Ulusal Oftalmoloji Kursu; Oftalmolojide Laser 5–7 Nisan 2002
 • İstanbul Retina Enstitüsü; Fotodinamik Tedavi Kursu 18–19 Mayıs 2002 / İstanbul
 • 14th Congress of the European Society of Opthalmology. June, 7-12, 2003 Madrid,
 • Spain.
 • T.O.D Eğitim Planlama Birimi; Oftalmolojide Eğitim Buluşması 1- 20 Haziran 2003 –
 • İzmir
 • XXIII. Ulusal Oftalmoloji Kursu; Uvea Hastalıkları 4 – 6 Nisan 2003
 • Makina Optik Meeting for Mel 80 and Phakik IOL 10-11 July 2006 Antalya Turkey
 • ESCRS Kayıt 2007
 • ESCRS; XXV Congress European Socıety Of Cataract And Refractive Surgeons 8–12
 • September, 2007, STOCKHOLM
 • TOD 41 Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 30 Ekim-02 Kasım 2007 ANTALYA
 • 1 Katarakt ve Refraktif Canlı Cerrahi Günleri 25 Şubat 2007
 • XXVI Congress of ESCRS in Berlin, Germany 7-11 September 2008
 • İstanbul Retina Enstitüsü 1 OCT Buluşması 2 Mayıs 2009
 • European VitreoRetinal Trainig School 2010 Bremen Germany
 • İHH Afrika Katarakt Projesi 2008 ve 2010 Hartum Sudan
 • ESCRS Winter Meeting 18-20 February 2011 Istanbul
 • European School for Advanced Training in Ophthalmology, Vitreoretinal Surgery
 • Course Ankara 2012
 • TOD 46 Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 17 21 Ekim 2012 ANTALYA
 • TOD 47 Ulusal Oftalmoloji Kongresi; 06-10 Kasım 2013 ANTALYA
 • Thessaloniki International VitreoRetinal Summer School (TVRS) 2012 Thessaloniki,Greece
 • Ankara Başkent Retina Günleri 13 Nisan 2013
 • Ankara Başkent Retina Günleri 25-26 Nisan 2015

Yorum Ekle