H.Duygu KARA BOZKURT  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Whatsapp H.Duygu KARA BOZKURT  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Hemen Ara H.Duygu KARA BOZKURT  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Randevu Al
H.Duygu KARA BOZKURT

Uzm.Dr.

H.Duygu KARA BOZKURT

Radyoloji
 • Adı Soyadı:
  H.Duygu KARA BOZKURT
 • Doğum Yeri-Yılı:
  Malatya 21.11.1982
 • Akademik Ünvan:
  Uzm.Dr.
 • Yabancı Dil:
  İngilizce

Tıp Doktoru Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000-2006

Tıpta Uzmanlık Radyoloji Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Radyoloji AD. 2006-2010

Araş.Görevlisi  

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Radyoloji AD 2006-2010

Uzman Doktor

Muş Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü (Devlet hizmet yükümlüsü) 2011-2012

Özel Sevgi Hastanesi  Malatya- Uzman Doktor  2012- 2013

Kars Kafkas Üniversitesi Yard. Doç.  2013-2015

Özel Altınova Hastanesi  2015-2016 Sakarya-Yard. Doç.

VM Medicalpark Hastanesi Kocaeli-Uzman Doktor  2016-2017

Özel Konak Hastanesi  2017-2019 Sakarya-Uzman Doktor

Yüzyıl Hastanesi Pendik   2019-Halen  İstanbul-Uzman Doktor

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve

Danışman(lar)ı:

3T MR Cihazında Glial Tümörlerin Evrelendirilmesinde Diffüzyon Tensör Görüntülemenin Etkinliği

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

- Türk Tabipler Birliği

- Türk Radyoloji Derneği

Yabancı Dil: İngilizce

ESERLERİ:

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Bozkurt M, Kara D, Ayanoglu YT. Primary tubal carcinoma with a preoperative diagnosis of tubo-ovarian abscess: a case report. Proceding in Obstetrics and Gynecology 2012; 2:6 Article 1 [7 p.].

A2.  Bozkurt M,  Bozkurt Kara D, Çil AS, Karaman Mehmet. Primary ovarian and pararectal hydatid cysts mimicking pelvic endometriosis. Acta Medica Iranica, 2012; 50: 839- 842.

A3. Bozkurt M, Kara D, Fetus Papyraceous ın a Twın Pregnancy. Proc ın Obstet and Gynecol 2013;3(2):1-5

 

A4. Kara D, Bozkurt M, Çil AS. An Atypıcal Case Of Ilıopsoas Bursıtıs Wıth Ovarıan Cysts Rupture In The Fmf Patıent: Radıologıcal And Clınıcal Fındıngs. International Journal Of Current Research.2013; 5:181-183.

A5. Bozkurt M, Kara Bozkurt D, Çil AS, Barut MU. A Late Complıcatıon Of Cystocele Operatıon: Urethral Dıvertıculum Causıng Chronic Pelvıc Pain. International Journal Of Current Research. 2013; 5(1):184- 186

A6.  Bozkurt M, Kara D.Vulvar Schwannoma: A Case Report. Acta Medica Iranica. 2013; 51(6):427- 429

A7. Bozkurt M, Kara D. Isolated torsıon of the fallopıan tube ın a postmenopausal woman. Proc ın Obstet and Gynecol. 2013;3 (2): 6

A8. Murat Bozkurt, Gonca Gül Boz, Ahmet Uğur Boz, Duygu Kara. Coexistence of postpartum cardiomyopathy and single coronary artery anomaly. Proc ın Obstet and Gynecol 2013; 3 (2): 7

A9. Ahmet Said Çil, Murat Bozkurt, Duygu Kara, and Beril Guler. Giant endometrial polyp protruding from the external cervical os in  a postmenopausal woman: magnetic resonance imaging and  hysteroscopic findings. Proc ın Obstet and Gynecol. POG in Press, 8 April 2013

A10. Cil AS, Bozkurt M, Bozkurt DK, Karabacak A. Coexistence of the Congenital Arteriovenous Fistula of the Left Breast with a True Aneurysm of the Right Internal Mammary Artery. Clin Med Res. 2013 May 8. [Epub ahead of print]

A11. Cil AS, Bozkurt M, Kara D. Intrauterine Temporomandibular Joint Dislocation: Prenata Sonographic Evaluation. Clin Med Res. 2013 May 13. [Epub ahead of print]

 

F9. Murat Bozkurt, H. Duygu Kara.  Fetus papyraceous ın a twın pregnancy. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, VIII. Ulusal Kongre .11 - 14 Ekim 2012. İstanbul Harbiye Askeri Müze

F10. Ekstra ve intrakraniyal uzanım gösterenmenenjiomolgusu: görüntüleme bulguları.Belma Kıymazaslan, Hanım Duygu Kara.33. Ulusal Radyoloji Kongresi. Kasım 2012, Antalya

 

G. Atıflar, atıfta bulunulan yayınlar:

G1. Non-kardiyak Toraks BT İncelemelerinde Rastlantısal Olarak Saptanan Koroner Arter Kalsifikasyonları. Kadriye Orta Kılıçkesmez1, Özgür Kılıçkesmez2, Neslihan Taşdelen2, H.Duygu Kara2, Yüksel Işık2, Arda Ayhan Gürses3, Nevzat Gürmen2. Marmara Medical Journal, 2009, 22: 197- 202. 2 atıf

 

I.Basım ve değerlendirme aşamasında olan makaleler.

H. Kongrelerde yapılan konuşmalar:

H1. 3T MR Cihazında Glial Tümörlerin Evrelendirilmesinde Diffüzyon Tensör Görüntülemenin Etkinliği.  Sözlü Bildiri, H.Duygu Kara. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi. Kasım 2009, Antalya

 

 

 

B. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 

C. Bilimsel yayımlanmış kitap bölümü çevirisi:

Kas İskelet Sistemi Radyolojisi

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

D1.  Non-kardiyak Toraks BT İncelemelerinde Rastlantısal Olarak Saptanan Koroner Arter Kalsifikasyonları. Kadriye Orta Kılıçkesmez1, Özgür Kılıçkesmez2, Neslihan Taşdelen2, H.Duygu Kara2, Yüksel Işık2, Arda Ayhan Gürses3, Nevzat Gürmen2. Marmara Medical Journal, 2009, 22: 197- 202.

 

E. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F1. Non-Hodkin Lenfomada Adrenal Gland ve Meme Tutulumu: Olgu Sunumu Neslihan Kabakçı, H.Zafer Akşit, Bengi Gürses, H.Duygu Kara, Nalan Alan Selçuk, Işın Doğan Ekici, Mutlu Cihangiroğlu, Yener Koç. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi. Ekim 2007, Antalya

F2. Adduktor İnsersiyo Avulziyon Sendromu (Thigh Splints): MR Görüntüleme ile Ayırıcı TanıNeslihan Kabakçı, H.Duygu Kara, Bengi Gürses, H. Zafer Akşit, M.Mutlu Cihangiroğlu, Faik Altıntaş. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi. Ekim 2007, Antalya

F3. Periferal Sinir Patolojilerinde Diffüzyon Tensör Görüntülemenin Kullanımı.Neslihan Kabakçı, Bengi Gürses, Zeynep Fırat, H.Duygu Kara, Müge Ünal, H.Zafer Akşit, M.Mutlu Cihangiroğlu, Arzu Kovanlıkaya, İlhami Kovanlıkaya. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi. Ekim 2007, Antalya

F4. Glial Tümörlerde Yüksek (B3000) ve Düşük (B1000) B Değerli Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüler ile ADC Değerlerinin Tümör Gradelendirilmesindeki Etkinliği.

H.Duygu Kara, Mutlu Cihangiroğlu, Özgür Kılıçkesmez, Neslihan Taşdelen, Zeynep Fırat, Burcu Yetimoğlu, Uğur Türe. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Kasım 2008, Antalya

F5. Korpus Kallozum Tutulumlu Glial Tümörlerde Diffüzyon Tensör Görüntüleme ve Traktografi Bulguları Özgür Kılıçkesmez, M.Mutlu Cihangiroğlu, Zeynep Fırat, Neslihan Taşdelen, H.Duygu Kara, Uğur Türe, Nevzat Gürmen. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Kasım 2008, Antalya

F6. Mesane Transizyonel Hücreli Karsinom Penil Metastazı: Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüleme ile Tanı. H.Duygu Kara, Neslihan Taşdelen, Özgür Kılıçkesmez, Bengi Gürses, Kemal Sarıca, Nevzat Gürmen. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi. Kasım 2009, Antalya

F7. Karaciğerde Yabancı Cisim: Nadir Bir Olgunun BT Bulguları.

H.Duygu Kara, Bengi Gürses, Baki Ekici, Neslihan Yaşdelen, Özgür Kılıçkesmez, Nevzat Gürmen.  30. Ulusal Radyoloji Kongresi. Kasım 2009, Antalya

F8. Yenidoğanda İntrapulmoner Kistik Lenfanjiyom: Nadir Bir Olgu.

Bengi Gürses, H.Duygu Kara, Neslihan Yaşdelen, Özgür Kılıçkesmez, Nil Çomunoğlu, Selami Sözübir, Nevzat Gürmen. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi. Kasım 2010, Antalya

 

 

Yorum Ekle