Sibel MUTLU   - Özel Yüzyıl Hastaneleri Whatsapp  Sibel MUTLU   - Özel Yüzyıl Hastaneleri Hemen Ara  Sibel MUTLU   - Özel Yüzyıl Hastaneleri Randevu Al
Sibel MUTLU

Op. Dr.

Sibel MUTLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum
  • Adı Soyadı:
    Sibel MUTLU
  • Doğum Yeri-Yılı:
    Adana-1980
  • Akademik Ünvan:
    Operatör Doktor
  • Yabancı Dil:
    İngilizce
  • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
  • Ankara Zübeyde Hanım Etlik Doğumevi (Tıpta Uzmanlık)
  • Ankara Zübeyde Hanım Etlik Doğumevi Kadın Hast.Doğ. İhtisası (2004-2009)
  • Ankara Polatlı Devlet Hastanesi (2009-2012)
  • Karabük Özel Vatan Hastanesi (2012-2014)
  • Karabük Özel Medikar Hastanesi (2014-2017)
  • Karabük Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  Anabilim Dalı (2017- 2020)
  • Laparoskopi sertifikası
  • Ultrasonografi Sertifikası
  • Neonatal Resusitasyon Programı (NRP)
  • KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI

       1.Obstetride temel prensipler (Akademisyen Kitapevi); Preterm eylem bölümü

       2.Sağlık Bilimlerinde Temel Araştırmalar Serviks Kanseri Taraması Ve Servikal Preinvaziv    Lezyonlar Bölümü

       3.Obsterik ve Jinekolojik Aciller Kitabı; Plasenta Previa- Vasa Previa Bölümü

      

    MAKALELER

       1. 1.Serum CA 125, Progesterone, and βHCG Levels in the Differential Diagnosis of Abortion and Ectopic PregnancMedical Journal of Islamic World Academy of Sciences doi: 10.5505/ias.2016.68466    2016;24(4):102-106

        2. Early low molecular weight heparin for postpartum hemorrhage in women with preeclampsia. Is it effective to prevent consumptive coagulopathy? The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine DOI: 10.1080/14767058.2018.1494708

        3. Hemangioblastoma and Pregnancy: A Case Report and Review of Literature. International Journal for Case Reports. 2018 Vol.2 No.3:13

        4. The Effect of Hormone Replacement Therapy on Postmenopausal Sternoclavicular Joint Arthritis. Journal of Clinical and Analytical Medicine

        5. Karabük İlindeki; Gebelerin, Gebe Yakınlarının, Sosyal Çevrelerinin ve Sosyo-Ekonomik Şartlarının Doğum Şekline Etkileri. Konuralp Tıp Dergisi 2020;12(2): 296-300

        6. Is higher mean platelet volume an additional predictive marker of oligohydramnios and polyhydramnios? DOI: 10.16899/jcm.605491 J Contemp Med 2019;9(3):00-00

        7. Adolesan ve Erişkin Gebelikler Arasındaki Perinatal Sonuçların Karşılaştırılması: Retrospektif Kohort Çalışma. Osmangazi Tıp Dergisi Osmangazi Journal of Medicine 2020;

        8. Sezaryen öncesi tahmini fetal ağırlık ölçümünün sezaryen insizyon uzunluğuna etkisi. Doi: 10.21601/ortadogutipdergisi.275274

        9. The relationship between anxiety and satisfaction level in women who had cesarean section with spinal or general anesthesia. Medical Science and Discovery. 2020; 7(7):5605

        10. COVID-19 Pandemisinin Bölgemizdeki 3. Basamak Pandemi Hastanesindeki Doğum Sayısı ve Şekline Etkisi, J Biotechnol and Strategic Health Res. 2020;4(2):115-120

  • BİLDİRİLER

  •   1.İntrauterin komplet- inkomplet abortuslar ile ektrauterin gebel‹kler‹n ayırımında maternal serum ca125, progesteron ve ß hcg düzeylerinin rolü (7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster) 2009

      2. Adölesan ve Yetişkin Gebeliklerin Perinatal Sonuçlarının Karşılaştırılması. (17.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 24 – 28 Nisan 2019)

    3. Hemanjioblastoma Ve Gebelik (3. Uluslarası Koru Gebelik Dogum Ve Lohusalık Kongresi 14-17 Subat 2019)

    4. Effect Of Antenatal Education On Maternal-Fetal Perinatal Outcome. (3. Uluslarası Koru Gebelik Dogum Ve Lohusalık Kongresi 14-17 Subat 2019)

    5. Over Kisti Ön Tanılı Anterior Sakral Meningosel; Olgu Sunumu (sözlü sunu)  3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi  29 Kasım - 1 Aralık 2018 Ankara

    6. Diagnostic challenge: Late thermal bowel injury following laparoscopic sacrocolpopexy. (sözlü sunum) 6th Annual Congress of Middle East Society for Gynecological Endoscopy (MESGE) Antalya on March 13 - 17, 2019.

    7. Sessiz Klinik Seyirli Dev Over Torsiyonu; Vaka Sunumu.  Sözlü sunum"5. Ulusal 4. Uluslararası Ebelik Kongresi 6-9 Kasım 2019 Ankara

    8. Sezaryen Sonrası Görülen Yaygın Cilt Altı Hematomu ve Yönetimi; Olgu Sunumu 5. Ulusal 4. Uluslararası Ebelik Kongresi 6-9 Kasım 2019 Ankara

    9. Kamptomelik Displazinin Prenatal Tanısı ve SOX9 Genindeki Farklı Mutasyonlar. Sözlü sunum4. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi

    10. An atypical presentation of HELLP syndrome; Case report sözlü sunu.1. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE ON CURRENT STUDIES of sciences, technology & social sciences

Yorum Ekle