Politikalarımızın Ana İlkeleri   - Özel Yüzyıl Hastaneleri Whatsapp  Politikalarımızın Ana İlkeleri   - Özel Yüzyıl Hastaneleri Hemen Ara  Politikalarımızın Ana İlkeleri   - Özel Yüzyıl Hastaneleri Randevu Al

Politikalarımızın Ana İlkeleri

Politikalarımızın Ana İlkeleri

Hastanelerimizin faaliyetlerini vizyon ve misyonuna uygun şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının yetkinlik ve niteliklerinin belirlenmesi, seçme ve yerleştirilmesi ile ilgili süreçleri oluşturmak ve uygulamak,

Çalışanlarımızın görevlerinin niteliğinde olabilecek gelişim ve değişmelerden geri kalmaması, iş tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak

Çalışanlarımızın hem Grup Hastaneleri hizmet sonuçları ve kalitesini sürekli olarak iyileştirmek, hem de bireysel başarıları ve yetkinliklerinin değerlendirilmesine sağlayacak bir bütünsel performans yönetim sistemini geliştirmek,

Çalışanlarımızın kurum içinde gelişimlerini sağlayan, bir üst seviyede alabileceği sorumluluklar için hazırlayan ve bunun için etkin şekilde değerlendirilmesini ve desteklenmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,

Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde görev tanımları hazırlamak,

Çalışanlarımızın süreçlerimiz hakkına önerilerini değerlendirmek ve süreçlere katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Bireysel Öneri Sistemini hayata geçirmek, gerektiğinde çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,

Çalışanların sosyal ve iletişim gereksinimlerini karşılayacak, paylaşılan bir "Kurum Kültürü ve Bilincinin oluşmasını sağlamak,

Organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,

Yetkin ve uzman iş gücünü Gruba çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak ödül yönetimini ve çalışan bağlılığını destekleyici uygulamaları gerçekleştirmek.