7/24 Canlı Destek
ÖZEL YÜZYIL HASTANESİ

Endoskopi Ünitesi

Vücut boşluklarının, bir ışık kaynağı ile aydınlatarak gözle direkt olarak incelenme işlemine endoskopi (halk arasında ışıklı hortum) denir. Bu yöntem ile endoskopi yapılan bölgenin hem görüntüsü alınmış hem de parça alınarak biyopsi işleminin yapılmasını sağlamaktadır.

Endoskopi, incelenen bölgeye göre özel olarak isimlendirilmektedir. Örneğin;

 • Yemek borusu incelemesinde özofagoskopi,
 • Mide incelemelerinde gastroskopi,
 • Son barsak incelemelerinde rektoskopi,
 • Endoskopi işlemi sadece kalın bağırsak içi yapılacaksa, buna da kolonoskopi denilmektedir.

Hastanemizde endoskopi Genel Cerrahi Uzmanı tarafından, Anestezi Uzmanı eşliğinde yapılır. Böylece hastalar işlemlerini ağrı ve korku hissetmeden tamamlayabilmektedir. Anestezi uzmanı eşliğinde yapılan endoskopi daha rahat inceleme imkanı verdiğinden işlemin başarısı ve teşhisteki netlik daha yüksek seviyede olabilmektedir.

Bilgi ve Randevu için

http://www.yuzyilhastanesi.com/bilgi-almak-istiyorum

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

Sindirim sistemi; yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bir sistemdir. Günümüzde sindirim sistemi hastalıkları oldukça yaygın olarak görülmektedir. Bu hastalıklara doğru tanı koymak ve uygun tedavi verebilmek için yapılabilecek en etkin tetkik ise endoskopidir.

Endoskopi; sindirim sisteminin gelişmiş optik cihazlar ile doğrudan incelenmesi işlemidir. Bu sayede sindirim sistemi hastalıkları teşhis edilmekle birlikte bazı durumlarda tedavi edici özelliğe de sahiptir.

Hastanemiz Endoskopi Ünitesinde uzman hekimlerimiz tarafından Özofago-Gastro-Duodenoskopi, Kolonoskopi, Rektosigmoidoskopi, Endoskopik Polipektomi, Snare Polipektomi, Endoskopik Mide Balonu Uygulaması, Endoskopik Mide Botoksu Uygulaması işlemleri yapılmaktadır.

Özofago-Gastro-Duodenoskopi (ÖGD, Üst Sindirim Sistemi Endoskopisi)

Özofago-Gastro-Duodenoskopi (ÖGD); yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının gelişmiş optik cihazlar ile doğrudan görülerek incelenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Bu işlemde kullanılan optik cihazlar ucunda ışık ve mikro kamera bulunan ince, yumuşak ve bükülebilen tüp şeklinde bir aletlerdir.

ENDOSKOPİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

 • Yemek borusu hastalıklarının teşhisi (Yutma güçlüğü, göğüs kafesi arkasında yanma ve ağrı, ağza acı su gelmesi gibi yemek borusunu ilgilendiren belirtilerin varlığında)

 • Karının üst kısmında ağrı, yanma, ekşime, bulantı, kusma, tedaviye dirençli kansızlık, nedeni bilinmeyen kilo kaybı gibi mide ve on iki parmak bağırsağını ilgilendiren hastalıkların teşhisinde

 • Ağızdan taze kan gelmesi ve kahve telvesi tarzında kusma veya siyah dışkılama ile kendini belli eden üst sindirim sistemi kanamalarının nedeninin tespit edilmesinde

 • Yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağı kanserlerinin taramasında ve teşhis edilmesinde,

ÖGD, ilaçlı mide filmine üstün olarak doğrudan lezyon görülmekte, tanı ve tiplendirme için ağrısız bir şekilde biyopsi alınabilmekte ve bazı durumların kesin tedavisi yapılabilmektedir.

Endoskop içinden geçirilen özel aletler yardımıyla polip adı verilen tümörlerin cerrahiye gerek kalmadan çıkarılması, yutulan yabancı cisimlerin çıkarılması ve kanamaların ameliyata gerek kalmadan durdurulması sağlanabilmektedir.

ENDOSKOPİ NASIL YAPILIR?

 • İşleminiz, konusunda deneyimli uzman doktorumuz tarafından yapılır.

 • Doktorunuz, yapılacak olan işlem ve karşılaşılabilecek problemler konusunda sizi bilgilendirir, ayrıntılı bir tıbbi sorgulamanızı yapar.

 • Endoskopi odasına alınmanız sonrasında, varsa gözlük veya takma dişlerinizi çıkarmanız istenir.

 • İşleme başlamadan ilaç uygulaması için damar yolu açılır ve dişlerinizin arasına bir ağızlık yerleştirilir. İşlem boyunca sol yanınıza yatar pozisyonda olursunuz.

 • Damar yoluyla sakinleştirici ilaçlar verilip siz iyice rahatladıktan sonra, doktorunuz endoskopu ağız yoluyla midenize doğru ilerletir. Gastroskopi, nefes alıp vermenizi engelleyen bir işlem değildir.

 • İşlem ortalama 10-30 dakika sürmektedir.

KOLONOSKOPİ

Kolonoskopi kalın bağırsak ve ince bağırsağın son kısmının özel bir alet yardımı ile direkt görülerek incelenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Bu işlemde kullanılan özel alet; ucunda ışık ve mikro kamera bulunan ince, yumuşak ve bükülebilen tüp şeklinde bir sistemdir.

KOLONOSKOPİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

 • İzah edilemeyen karın ağrısı veya kilo kaybı

 • Uzun süreli ishal veya kabızlık

 • Tedaviye yanıt vermeyen kansızlık

 • Dışkıda aşikâr ya da gizli kan görülmesi

 • Bağırsak poliplerinin erken teşhis ve tedavisi

 • Bağırsak kanserlerinin taraması

Bunun haricinde kolonoskopi; mevcut tümörlerin saptanmasında, tümörün tipinin belirlenmesinde, kalınbağırsak ve rektumun hangi kısmında yerleşmiş olduğunun saptanmasında, eşlik eden başka bir patolojinin varlığının belirlenmesinde rol oynamaktadır. Ayrıca kanser ameliyatı sonrası hastaların takip edilmesinde de önemli bir yeri vardır.

Günümüzde kalın bağırsak kanserinden korunmak amacıyla, herhangi bir şikayet olmasa bile, 50 yaşından itibaren kolonoskopi ile polip varlığı açısından takip yapılması gerekmektedir. Ailesinde kalın bağırsak kanseri olan bireylerde ise takip yaşının daha erkene çekilmesi önerilmektedir.

BAĞIRSAK POLİPLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

 • Kalın bağırsak kanserleri en sık karşılaşılan kanser türlerinden biridir.

 • Genetik ve edimsel faktörlerin etkisi ile kolorektal kanser gelişimi tetiklenmektedir. Kolorektal kanser gelişen tüm olguların ise %85 gibi bir oranında kanser polip zemininden gelişmektedir. Yani hastalık başlangıçta kanser olmayan ama kansere dönüşebilecek bir öncü lezyon, bağırsak mukozasından kabarık çıkıntı (polip) olarak ortaya çıkmakta ve zaman içerisinde kansere dönüşmektedir.

 • Kolonoskopinin tedavide ki rolü işte bu aşamada başlıyor. Henüz kanser gelişmemiş bu öncü lezyonlar kolonoskopi esnasında çıkarılarak kanser gelişiminin önüne geçilmiş olunuyor.

 • Bağırsak poliplerinin erken teşhis edilerek kolonoskopi yardımıyla çıkarılması kanser gelişmesini kesin olarak engellemektedir.

 • Bu işlem, kolonoskopi işlemi esnasında polipektomi adı verilen ağrısız bir yöntem ile yapılmaktadır.

KOLONOSKOPİ NASIL YAPILIR?

 • Tüm işlemleriniz konusunda deneyimli uzman doktorumuz tarafından yapılır.

 • Endoskopi odasına alınmanız sonrasında özel bir kolonoskopi giysisi giymeniz, varsa gözlük veya takma dişlerinizi çıkarmanız istenir.

 • İşlem boyunca sol yanınıza yatar pozisyonda olursunuz.

 • Damar yoluyla sakinleştirici ve ağrı kesici ilaçlar verilip siz iyice rahatladıktan sonra, doktorunuz kolonoskop’u anüs yoluyla kalın bağırsağınıza doğru ilerletecektir. İşlem esnasında verilen ilaçlar nedeniyle ağrı ve sıkıntı hissedilmez.

 • İşlem barsak temizliğinizin durumuna, hastalığınıza ve bağırsak yapınıza bağlı olarak yaklaşık 15 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir.

Endoskopi ünitemizde tüm hastalarımıza anestezi altında işlemi uygulamaktayız. Bu yöntemle hasta işlem ile ilgili hiç bir rahatsızlık hissetmemektedir. İşlem bittikten sonra kullanılan ilaçların özel bir etkisi sayesinde işlemi genellikle hatırlamayacaksınız.


Daha fazla bilgi için: Yüzyıl Çağrı Merkezi -  444 86 96

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ