Teoman PARMAKSIZOĞLU  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Whatsapp Teoman PARMAKSIZOĞLU  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Hemen Ara Teoman PARMAKSIZOĞLU  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Randevu Al
Teoman PARMAKSIZOĞLU

Op.Dr.

Teoman PARMAKSIZOĞLU

Genel Cerrahi (Endoskopi)
 • Adı Soyadı:
  Teoman PARMAKSIZOĞLU
 • Doğum Yeri-Yılı:
  KONYA-1970
 • Akademik Ünvan:
  Genel Cerrahi Uzmanı
 • Yabancı Dil:
  İngilizce

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezun

Marmara Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanlığı

1997-2001 Marmara Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilimdalı

2001-2002 Özel Ömür Hastanesi

2002-2003 Yalova Bölge Hastanesi

2003-2004 Körfez Marmara Hastanesi

2004-2019 Merkez Hastanesi

2019- ….. Yüzyıl Hastanesi

KURS SEMİNER VE SERTİFİKALAR:2019 Rostov ,RUSYA , Dr Cherkezov Clinic , Hair Transplant

Master Class(EĞİTMEN)

2017 Prag, ÇEK CUMHURİYETİ,INTER CLINIC,Hair Transplant

Master Class (EĞİTMEN)

2018- Fonksiyonel Tıp Akademisi Modülleri

2016- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fitoterapi Eğitimi

2016- Akupunktur Uygulamaları Eğitim Sertifikası

2007- Europen Association for Gastroenterology and Endoscopy

GER Modülü

2006-2007-2008 İstanbul Üniversitesi Cerrahi Gastroenteroloji

Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursları

2006- 2007-2009-2015 İstanbul Üniversitesi Gastoenterohepatoloji

Eğitim Günleri

2016-GAPS Türkiye Beslenme Epigenetik, Metilasyon Tedavi

Yaklaşımı

2010-2011- Gastoenteroloji Okulu İnflamatuar Barsak Hastalıkları

2007-2008-2010- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endovasküler Cerrahi Ünitesi Varis

tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Venöz Doppler kursu ve Fleboloji Kongresi

2015- Kolon Rektum Cerrahi –Selim Anorektal hastalıklar Kursu

2007- American College of Surgeons Meeting - TÜRKİYE

2011- Central Europen Congress of Surgery -MACARİSTAN

2017- Europen Acredition Council for Continuing Medical Education Scientific Middle

East Symposium IBH-İSPANYA

2009-2011-2014-2015 Ulusal Gastroenteroloji Kongreleri

2009- 2013 Inflamatuar Barsak Hastalıkları Kongresi – Ulusal TKRC kongresi

2006-2014 Ulusal Cerrahi Kongreleri

2) Tuvalet: Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde acil çağrı sistemi,özürlü hastalar için

tutamaç, el yıkama bölümü ve gerekli hijyen şartlarını sağlayacak malzemeler bulunan tuvalet

düzenlenir.

3) Muayene odası: Yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan, en az 16 m² kullanım alanına sahip

muayene odası bulunur. Muayene odasının birbiri ile bağlantılı iki oda biçiminde düzenlenmesi

halinde, odalar en az 8 m² hekim çalışma alanı ve en az 8 m² hasta muayene alanı olarak

düzenlenir. Hasta muayene odalarında, hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda

muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uzmanlık

dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo

bulunur.

4

5) Arşiv birimi: Sağlık kayıtlarının tutulacağı, dosyalama, verilerin toplanması ve istatistikî

değerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlarına yapılacak bildirimlerin hazırlanması gibi

çalışmaların güvenli bir şekilde yapılabileceği bir büro veya bölüm bulundurulur.

7) Pansuman odası: Cerrahi uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde enfeksiyon bulaşma riskinin

engellenmesi amacıyla en az 10 m² kullanım alanına sahip pansuman odası bulunur.

8) Dosyada belirtilen asgari tıbbi malzemeler ve ilaçlar kuruluşta bulundurulur.

9) Tabela: Boyut : En fazla 4 m2 Tabela Sayısı : En fazla2 (İki ) Adet

Renk : Tabelalarda zeminin beyaz renkte olması halinde zemin hariç, zeminin beyaz dışında bir

renkte olması halinde zemin dâhil en fazla iki renk kullanılabilir.Tabeleda hekimin adı-soyadı var ise

akademik ünvanı,tıp fakültesi ve uzmanlık belgesinde sahip olduğu ünvanlarkullanılabilir.Ayrıca

muayenehanede kullanılacak olan tabela,reçete,basılı evraklar ve kaşede ilgili mevzuat hükümleri

kapsamında klinik ibaresi,marka oluşturacak isim ve logolar ve reklam içerikli ibareler kullanılması

yasaktır.

10) Acil seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için gerekli olan acil seti

bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. İlaçlar,

muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaşılabilir bir yerde olur.Müşterek

muayenehane açan hekimler acil seti,tıbbi atık ve zorunlu ilaçları ayrı ayrı temin etmelidir.

11) Muayenehane açılacak binada Asansör şartı aranmamaktadır.

12) Tıbbi Atık için kırmızı poşet,büyük çöp kovası ve küçük boy iğne ucu atık kutusu temin edilmelidir.

13) Muayenehane için ruhsat işlemleri tamamlandıktan sonra kullanılmak üzere Protokol Defteri,Adli

Rapor Kayıt Defteri ve Teftiş Defteri temin edilmelidir.Defterler Muayenehanenin açıldığı bölgenin

ilçe sağlık müdürlüğüne onay ücreti gösterir dekont ile götürülerek onaylatılmalıdır.Defter onay ücreti

ve hesap numarası ilçe sağlık müdürlüğünden öğrenilebilir.

14) Muayenehanede sağlık personeli çalıştırmak isteyen hekimler gerekli evraklar ile Müdürlüğümüze

başvuru yapmalıdır.Personelin ayrılışı durumunda Müdürlüğümüzce düzenlenen Personel çalışma

belgesinin iptal edilmek üzere teslim edilmesi gerekir.

15) Muayenehanenin başka adrese nakil işlemlerinin mutlaka bildirilmesi gerekmektedir.Nakil ile ilgili

gerekli evraklar Müdürlüğümüzden veya internet adresinden temin edilebilir.

(http://www.asm.gov.tr)

16) Muayenehanenin kapanması durumunda hekim adına düzenlenen Muayenehane Uygunluk

Belgesi

ve defterler ile var ise çalışan personele ait belge asıllarının iptal edilebilmesi için bağlı olduğu İlçe

Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

17) Faal olan muayenehanenin kapı numarası,cadde veya sokak ismi belediye tarafından değiştirilmiş

ise Müdürlüğümüze ruhsatta güncelleme yapılması için başvuru yapılması gerekmektedir.

18) Muayenehanede çalışanlar ve hasta güvenliği için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.(iş

sağlığı ve güvenliği)

19) Muayenehane içinde Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesi açılacaksa 3 uygulama için

12 metrekare oda gerekli uygulama sayısı arttıkça her 3 uygulamaya ek olarak 3 metrekarelik alan

eklenmeli

Yorum Ekle