Ağız ve Diş Sağlığı  - Yüzyıl Hastaneleri
Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 E-RANDEVU
Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız ve Diş Sağlığı

Diş implantları ağızda eksik olan dişlerin fonksiyonel ve estetik görevini yerine getirmek amacıyla çene kemiğine basit bir operasyonla yerleştirilen özel materyallerden hazırlanan, yapay diş kökleridir. Diş implantı yerleştirme operasyonu, tam donanımlı bir ameliyathanede uygun bir anestezi kullanılarak yapılır ve hasta işlem sırasında herhangi bir ağrı hissetmez. İşlem sonrasında hissedilen ağrı için ise ağrı kesici ilaçlar yeterli olabilmektedir.

DİŞ İMPLANTLARININ AVANTAJLARI

Kaybedilmiş diş sayısı çok oldugunda her diş için bir adet implant yerleştirilmesine gerek kalmadan tedavisi yapılabilir. Böyle durumlarda implantlardan destek alınarak eksik dişlerin görevini sağlamak amacıyla köprü şeklinde bir restorasyon uygulanır.

Sizlere uygun protez ve implant planlaması, radyolojik görüntüleme ve ağız içi muayene sonucu yapılacaktır.

 • Daha estetik bir görüntü elde edilir.
 • Hareketli protez kullanma zorunluluğu ortadan kalkar.
 • Dişsiz ağızlarda bile sabit protez kullanma şansı ortaya çıkar.
 • Yeterli kemik desteği olmadığı için oynayan hareketli protezlerde, gerekli tutuculuk sağlanabilir.
 • Daha iyi bir çiğneme fonksiyonu ve buna bağlı olarak daha sağlıklı ve dengeli beslenme sağlanır.
 • Kişi özgüvenini geri kazanır.
   

PROTEZ ÇEŞİTLERİ

Bir veya daha fazla dişinizi kaybettiyseniz, bu durumun ağız sağlığınızı, estetiğinizi ve konuşmanızı ne kadar etkilediğini bilirsiniz. Protezler size kaybettiklerinizi iade eder. Ağızda var olan mevcut dişler üzerine yapılarak yapıştırılan, hasta tarafından çıkartılamayan uygulamadır.

Bu amaçla alternatif olabilecek uygulamalar aşağıdaki gibidir;

 • Metal Destekli Porselen Uygulamaları
 • Full Porselen Estetik Uygulamaları (metal desteksiz)
 • Zirkonyum
 • Laminate veneer
 • Inley- Onley

Hastanın kendisinin istediği zaman takıp çıkartabildiği protezlerdir.

Tüm dişlerin eksik olduğu ağızlara uygulanır.

Kısmen dişsiz ağızlara uygulanır.

Dişler üzerine gelen tırnaklar ve kancalarla tutuculuk sağlanır.

Kısmen dişsiz ağızlara uygulanır.

Kroşe gibi dışardan görünen herhangi bir aparatı olmayan ve takıp çıkartılabilen estetik protezlerdir.

LAMİNATE VENEER KRONLAR

Laminate kronlar dişlerin tam olarak kaplamasını gerektirmeyen sadece dişlerin ön yüzlerine yaprak şekilde porselenlerin yapıştırılması yoluyla yapılan restorasyonlardır.

 • Dişler arasında renk farklılıkları, şekil bozuklukları olan hastalar da
 • Dişler çapraşık olup ortodontik tel tedavisi görmek istemeyen hastalarda
 • Ön dişlerinde büyük dolgu yada kırık olan hastalarda
 • Ön dişleri arkalı olan ve ön dişlerinin görüntüsünden memnun olamayan hastalarda uygulanabilir.
   

FULL SERAMİK KRON

Güçlendirilmiş porselenden yapılırlar. Metal desteksiz seramik kronların ışık geçirme özelliklerinden dolayı, derinlik ve canlılıkları daha fazladır. Böylece doğal dişe en yakın sonuçlar elde edilir. Alt yapıda kullanılan bazı metallere karşı ( nikel vb) oluşabilecek alerji riski full seramik kronlarda yoktur.

ZİRKONYUM KRON

 • Diş hekimliğinde estetik protez için kullanılan materyaldir.
 • Işık geçirgenliği özelliği sayesinde doğal dişlerin dokusuna tam olarak uyum sağlar.
 • Diş eti uyumu klasik metal alt yapı porselenlere göre çok daha iyidir. Diş eti hastalıklarında yada diş çekilmelerinde sıkça görülen diş eti morlukları zirkonyumda görülmez.
 • Isı yalıtıcı özellikleri çok iyi olduğundan dişlerdeki soğuk sıcak hassasiyetini önler.
 • Hem ön hem de arka dişlerde güvenle kullanılabilen ileri teknoloji ürünü bir malzemedir.
 • Zirkonyum alt yapılar bilgisayar ortamında hazırlanırlar.
   

ENDODONTİ

Dişlerin merkezinde bulunan ve kök içerinde kanal şeklinde devam eden, dişin beslenmesini ve duyarlılığını sağlayan damar ve sinir paketine PULPA denir. Çeşitli nedenlerle pulpa zarar görürse, artık iş görmez hale gelir. İşte bu şekildeki pulpanın çıkartılıp, yerine diş hekimliğinde bu amaçla kullanılan malzemelerle dolgu yapılmasına kanal tedavisi denir.

ÇÜRÜK TEDAVİSİ DOLGU

Eğer ağrı sürekli hale gelmişse çürük, dişin damar-sinir paketinin bulunduğu pulpa dokusuna ilerlemiştir ve bu durum da kanal tedavisi gereklidir.

Diş çürüklerinin tedavisi sonrası uygulanan dolgular, kullanılan malzeme alaşımlarına göre ;

 • Amalgam
 • Kompozit
 • Porselen

diye gruplandırılabilir. En uygun dolguya doktorunuzla beraber karar verebilirsiniz.

Diş çürüğü dişlerin mineral dokusunun çözünerek dişin minesinin bozulması sonucu oluşur. Dolgu tedavi olarakta diş çürüklerinin temizlenmesi ile oluşan boşluğun dolgu malzemesi ile doldurulmasıdır. Diş çürüğü günümüzde birden fazla sebebe bağlı olarak diş dokularında bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.

Diş çürükleri dişin çiğneme yüzeyinde, dişlerin birbirine temas eden ara yüzlerinde veya dişlerin boyun bölgelerinde oluşabilir.
Oluşan bu çürüklerin bazıları  ağrı, sıcak soğuk hassasiyeti oluşturabilir; bazıları ise hiç belirti vermeyebilir. Bu durum çürüğün oluşturduğu derinliğe bağlı olarak değişir.

ORTODONTİ

Ortodonti, dişler ve çenenin normal yapısı ve gelişimi meydana gelen bozuklukları ve bu bozuklukların çeşitli apareyler ve operasyonlarla sağlıklı ve estetik bir hale getirilmesi ile ilgilenen diş hekimliği dalıdır.

 Ağızda görülen bazı kapanış sorunları şöyle sıralanabilir:

Çapraz Kapanış: bu durumda üst dişler alt dişlerin içine veya dışına otururlar. Çapraz kapanış, çiğneme ve ısırmayaı zorlaştırdığından genelde ortodontik tedavi gerektirir.

Sıklaşma: Eğer dişler için yeterince yer yoksa dişler çok büyükse veya çene çok küçükse kalıcı dişlerin doğru pozisyona kaymaları için yeterli yer olmaz.

Derin Kapanış: Bu durumda üst ön keskin dişler alt dişlerin üstüne geçer ve bazen üst dişlerin ısırma çizgisi alt dişetlerine kadar gider.

Ters Kapanış: Bu durumda ise alt dişler üst dişlerin önündedir.

Ön Dişlerde Açıklık (Openbite): Eğer üst ve alt dişler kapandığında dişler arası çok açıksa buna open bite denir. Ön dişler aynı gücü paylaşmadığından, arka dişlere çok fazla baskı gelir. Bu, çiğnemeyi daha etkisiz hale getirmekle birlikte arka dişlerin daha hızlı yıpranmasına neden olur.

FAYDALARI

Dişlerinizde çapraşıklık olduğunda temizlenmesi zorlaşır. Bu nedenle çürük ve dişeti hastalığı oluşumu riski artar. Ortodontik tedavi bu riski ortadan kaldırır.

Alt ve üst dişler kapanış esnasında birbiriyle kenetlenir. Ancak çapraşıklık mevcutsa, bazı dişler diğerlerine göre daha önce temas eder ve çok daha fazla kuvvete maruz kalır. Bu kuvvete bağlı olarak, dişlerde ve çene ekleminde problemler görülebilir. Ortodonti tedavisi ile problemler ortadan kaldırılır.

PERİODONTOLOJİ ( DİŞ ETİ HASTALIKLARI )

Periodontoloji, dişleri çevreleyen dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen ana bilim dalıdır.

Periodontitis; diş ve dişi destekleyen dokuların yıkımıyla oluşan iltihapsal bir hastalıktır. Toplumda yaygın olarak rastlanan hastalığın belirtileri diş etinde kanama, ağız kokusu, diş etlerinde  şişme ve kızarma, yanma, çekilmeler, diş eti kenarlarında diş taşlarına bağlı siyah alanlar, dişlerde sallanmalar, uzamalardır.

Periodontal tedavi, erken teşhis ile gerekli müdahaleler yapıldığında sonuçları kesin ve hasta memnuniyetinin en yüksek oranda olduğu dişhekimliği hizmetidir. Unutulmamalıdır ki diş eti sağlıklı olmayan dişlere hiçbir restoratif tedavi uygulanamaz. Periodontal tedavinin amacı umutsuz gibi görünen sağlıksız dişleri ağızda tutmaktır.

PEDODONTİ  ( ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ )

Pedodonti yada çocuk diş hekimliği 0-14 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı korumayı ve oluşan hastalıkları tedavi etmeyi amaçlayan bölümdür.

Çocukların ağız ve diş sağlığının mükemmel olması, 6 ayda bir düzenli yapılan diş hekimi kontrolü ile sağlanabilir. Bu kontroller sırasında ağız ve diş sağlığını tehdit eden her türlü sorun tespit edilebilir. Burada önemli olan bu sorunların erken teşhisi ve tedavisidir. Çocuk hastada erken teşhis çocuğun fiziksel ve duygusal gelişimini olumlu yönde etkileyecektir.

Çocuk hastada ilk muayene hem çocuk hem de ebeveyn ile iletişim kurmakla başlar. Tanışmadan sonra hastanın medikal ve dental hikayesi alınır. Daha sonra klinik ve radyografik muayeneye geçilir. Teşhis ve tedavi planlaması hakkında hastaya, anne ve babasına bilgi verilir. Süt ve sürekli dişleri çürük ve dişeti hastalıkları gibi başlıca ağız hastalıklarından korumak için birçok yöntem uygulanır.

AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ

Çene cerrahisi alanına gömülü yirmi yaş dişleri ve gömülü kalmış diğer dişlerin operasyonları, çene ve çevre dokularda oluşan kist ve benzeri anomalilerin tedavileri ve operasyonları, apikal rezeksiyon denilen kök ucu enfeksiyonlarının dişin çekimine gerek kalmadan tedavisi, diş implantı operasyonları, çene eklemi rahatsızlıkları ve tedavisi girmektedir. Çene cerrahisi diş hekimliğinin zor ve titiz çalışmayı gerektiren alanlarından biridir.

20 YAŞ DİŞLERİ

Tamamen kemik içinde gömülü kalmış olabilir. Kemik içinde olmayıp dişeti içinde gömülü kalmış olabilir veya normal şekilde tamamen sürmüş olabilir. Bu dişlerin sebep olabileceği sorunları:

 • Diş etrafında yada kökünde kist-tümör oluşumu,
 • İltihap nedeni ile çene ağrısı, açıp kapatmakta zorluk, dişeti iltihabı,
 • Öndeki dişlere baskı nedeni ile çarpraşıklık,
 • Çok ihmal edilmesi durumda abse,
 • Ağız içinde yada yüzde şişlikler,
 • Çürük ve bakteri birikimi nedeni ile ağız kokusu
   

DİŞ RÖNTGENİ GÖRÜNTÜLEME

Diş röntgeni diş hekiminin dişler yada çenelerle ilgili problemleri teşhis etmesine yardımcı bir yöntemdir. Örneğin ağız içi muayene ile sadece büyük çürükleri teşhis edilebilirken, röntgenle başlangıç çürükleri tespit edilebilir. Ya da ağızdaki absenin hangi dişten kaynaklandığı, dişlerdeki yapı bozuklukları, kök kırıkları, kist ya da tümörler röntgenle tespit edilir.