Holep Yöntemi ile Prostat Tedavisi   - Özel Yüzyıl Gebze Hastanesi
Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 E-RANDEVU

Holep Yöntemi ile Prostat Tedavisi

Holep Yöntemi ile Prostat Tedavisi

Holep Yöntemi ile Prostat Tedavisi

Alt üriner sistem yakınmaları orta ve ileri yaş erkeklerde en sık karşılaşılan yakınmadır. Bu şikayetlerin büyük çoğunluğunun nedeni iyi huylu prostat büyümesidir.

Prostat büyüyürek idrar kanalını kapatmakta ve sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, idrar yapma sonrası tam boşalamama hissi, gece idrar kalkma, anı ıdrara sıkışma ve ıdrar kaçırma sıkayetlerıne neden olmaktadır. Şayet bu durum tedavi edilmez ise hasta idrar yapamaz hale gelebilmekte ve böbrek yetmezliği ile sonuçlanan durumlar  ortaya çıkakabılmektedir. Günümüzde iyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisi holep (lazer) yöntemiyle başarılı bır şekilde yapılmaktadır. HOLEP (lazer) yöntemi kapalı bir yöntem olup idrar kanalından girilerek uygulanmakta ve hqlmıum lazer ile prostat dokusu tama yakın olarak çıkarılmaktadır.

HOLEP (lazer) yöntemi orta ve şiddetli alt üriner sistem yakınmaları olan veya ilaç tedavisimdem fayda görmemiş tüm hastalara prostat büyüklüğü farketmeksizin uygulanabilmektedir. ameliyat sonrası kısa hastanede kalış süresi, günlük hayatına kısa sürede dönüş, çok az kanama ve kapalı bır yöntem olması gibi avantajları mevcuttur. Bu yöntemle prostatın idrar yolunu kapatan kısmı tamamen çıkarılabilmektedir. Bu sayede hasta ömrü boyunca ek bir prostat ameliyatına ihtiyaç duymayabılmektedir. Başarı oranı ve hasta memnunıyetinin çok yüksek olduğu bir yöntemdir.

Prostat büyümesine çözüm ameliyatsız, ağrısız sonuç ve günlük hayat kısa sürede dönüş sağlayan son geliştirilen kapalı yöntem HOLEP (Lazer) hastanemizde uygulanmaya başlamıştır.