Çocuk Cerrahisi  - Yüzyıl Hastaneleri
 Çocuk Cerrahisi  - Yüzyıl Hastaneleri
7/24 Canlı Destek
ÖZEL YÜZYIL HASTANESİ
 E-RANDEVU

Tarih & Saat Seçiniz

  Kişisel Bilgilerinizi Giriniz

  Çocuk Cerrahisi

  Çocuk Cerrahisi

  0-18 yaş aralığında bulunan çocukların doğumdan itibaren ya da sonradan oluşmuş sindirim, solunum ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren hastalıkların tanı, teşhis ve cerrahi girişimler yapılarak tedavi hizmeti verilmesidir.
   

  •     Yemek borusu tıkanıklığı (özofagus atrezisi)
  •     Mide çıkışında ve onikiparmağındaki tıkanıklıklar (antral web, pilor stenozu, duodenal atrezi),
  •     İncebarsak, kalınbarsak ve makat tıkanıklığı (jejunal, ileal atreziler, kolonik atrezi ve analatrezi)
  •     Karın ön duvarı açıklıkları(omfalosel, gastroşizis).
  •     Yenidoğanın karın içi kistleri (dublikasyon kistleri, mezenterik ve omental kist)
  •     Diyafragma (göğüsle karınboşluğunu ayırır) fıtıkları göğüs ön tarafında morgagni hernisi,
  •     Kasık bölgesi ve skrotum hastalıkları
  •     Testisin torbadaolmaması (inmemiş testis, ektopik testis)
  •     Kasık fıtığı (inguinalherni)
  •     Su fıtığı (hidrosel)
  •     Kasıkta kist (kordonkisti)
  •     Yumurtanın torsiyonu(testis torsiyonu)
  •     Testis travması  
  •     Sünnet 

  İdrar yolları (ürinersistem) hastalıkları:

  •     Doğum öncesi tanıkonulan böbrek anomalileri: böbreğin kistleri, yapısal anomalileri, böbreğingenişlemesi
  •     Böbrek mesane arasıidrar kanalı darlıkları (böbrek çıkışında veya mesaneye girişte darlık),
  •     Mesaneden böbreklereidrar kaçağı (vezikoüreteral reflü),
  •     Mesane sonrası idrarkanalı tıkanıklığı (üretral valv)
  •     İdrarın penis altındanyapılması (hipospadias)
  •     İdrarın penis üstündenyapılması (epispadias)
  •     İdrar yollarında taş (böbrek,idrar kanalı ya da mesanede)
  •     Böbreğin kistik hastalıkları
  •     Gece ve veya gündüzidrar kaçırma (enürezis)  

   Genital bölge hastalıkları:

  •     Genital yapıdabelirsizlik (cinsiyet belirsizliği): kız görünümde ancak klitorisin büyük olduğu ya da erkek görünümde
  •     penisin küçük ve yumurtaların torbada olmadığı gibidurumlar
  •     Vajenin açık olmadığıdurumlar (vajinal atreziler)
  •     Genital yapışıklık(labial füzyon)    

  Karaciğer, safra yollarıve dalağın hastalıkları:

  •     Safra yolu tıkanıklıkları(bilier atrezi ve koledok kistleri)
  •     Karaciğer ve dalağınkistleri: basit kistler, kist hidatik.
  •     Safra kesesi taşları
  •     Dalak büyümesi (kanhastalıklarına bağlı).
  •     Kazalar ve yaralanmalar
  •     Travmalar (araç içi vedışı kazalar, düşme ve darbeler) 

   Yanıklar:

  •     Sıvı, yüzeyya da alevle oluşan vücut yanıkları
  •     Asidik ya da bazikmadde içimi sonrası yemek borusu, mide ya da onikiparmak bağırsağın yanıklarını;tanı, tedavi ve
  •     takibi
  •     Yabancı cisim yutmasonucu yemek borusu, mide ya da barsağın tıkanması.
  •     Solunum yollarınayabancı cisim kaçması 

   Kabızlık

  •     Alışkanlığa ya dadiyete bağlı oluşan kabızlık
  •     Barsak hastalığını gösterenkabızlık (Hirschsprung hastalığı) Akciğer ve göğüs duvarı hastalıkları:
  •     Akciğerin yapısalanomalileri (aplazi, hipoplazi, amfizem, sekestrasyon kisti)
  •     Akciğerin kistleri(kist hidatik)    

  Boyun bölgesi hastalıkları:

  •     Boyun bölgesindeki doğumsalartık kistleri: tiroglossal kist, brankial kistler
  •     Tiroid bezi cerrahihastalıkları: guatr, kistler
  •     Boyun kası kısalığı:tortikollis
  •     Bezelerde (lenfbezleri) büyüme: tanı amaçlı biyopsi
  •     Akut karın tablosu:
  •     Sindirim sistemidelinme (perforasyon),
  •     Meckel divertiküliti(ince barsakta),
  •     invajinasyon (barsaklarıniç içe girmesi),
  •     Over kisti perforasyonya da torsiyonu,
  •     Barsak yapışıklıklarıgibi hastalıklar tespit edilebilir.

  Bu Bölüme Ait Doktorlarımız