Çocuk Cerrahisi  - Özel Yüzyıl Gebze Hastanesi
Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 E-RANDEVU
Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

0-18 yaş aralığında bulunan çocukların doğumdan itibaren ya da sonradan oluşmuş sindirim, solunum ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren hastalıkların tanı, teşhis ve cerrahi girişimler yapılarak tedavi hizmeti verilmesidir.
 

 •     Yemek borusu tıkanıklığı (özofagus atrezisi)
 •     Mide çıkışında ve onikiparmağındaki tıkanıklıklar (antral web, pilor stenozu, duodenal atrezi),
 •     İncebarsak, kalınbarsak ve makat tıkanıklığı (jejunal, ileal atreziler, kolonik atrezi ve analatrezi)
 •     Karın ön duvarı açıklıkları(omfalosel, gastroşizis).
 •     Yenidoğanın karın içi kistleri (dublikasyon kistleri, mezenterik ve omental kist)
 •     Diyafragma (göğüsle karınboşluğunu ayırır) fıtıkları göğüs ön tarafında morgagni hernisi,
 •     Kasık bölgesi ve skrotum hastalıkları
 •     Testisin torbadaolmaması (inmemiş testis, ektopik testis)
 •     Kasık fıtığı (inguinalherni)
 •     Su fıtığı (hidrosel)
 •     Kasıkta kist (kordonkisti)
 •     Yumurtanın torsiyonu(testis torsiyonu)
 •     Testis travması  
 •     Sünnet 

İdrar yolları (ürinersistem) hastalıkları:

 •     Doğum öncesi tanıkonulan böbrek anomalileri: böbreğin kistleri, yapısal anomalileri, böbreğingenişlemesi
 •     Böbrek mesane arasıidrar kanalı darlıkları (böbrek çıkışında veya mesaneye girişte darlık),
 •     Mesaneden böbreklereidrar kaçağı (vezikoüreteral reflü),
 •     Mesane sonrası idrarkanalı tıkanıklığı (üretral valv)
 •     İdrarın penis altındanyapılması (hipospadias)
 •     İdrarın penis üstündenyapılması (epispadias)
 •     İdrar yollarında taş (böbrek,idrar kanalı ya da mesanede)
 •     Böbreğin kistik hastalıkları
 •     Gece ve veya gündüzidrar kaçırma (enürezis)  

 Genital bölge hastalıkları:

 •     Genital yapıdabelirsizlik (cinsiyet belirsizliği): kız görünümde ancak klitorisin büyük olduğu ya da erkek görünümde
 •     penisin küçük ve yumurtaların torbada olmadığı gibidurumlar
 •     Vajenin açık olmadığıdurumlar (vajinal atreziler)
 •     Genital yapışıklık(labial füzyon)    

Karaciğer, safra yollarıve dalağın hastalıkları:

 •     Safra yolu tıkanıklıkları(bilier atrezi ve koledok kistleri)
 •     Karaciğer ve dalağınkistleri: basit kistler, kist hidatik.
 •     Safra kesesi taşları
 •     Dalak büyümesi (kanhastalıklarına bağlı).
 •     Kazalar ve yaralanmalar
 •     Travmalar (araç içi vedışı kazalar, düşme ve darbeler) 

 Yanıklar:

 •     Sıvı, yüzeyya da alevle oluşan vücut yanıkları
 •     Asidik ya da bazikmadde içimi sonrası yemek borusu, mide ya da onikiparmak bağırsağın yanıklarını;tanı, tedavi ve
 •     takibi
 •     Yabancı cisim yutmasonucu yemek borusu, mide ya da barsağın tıkanması.
 •     Solunum yollarınayabancı cisim kaçması 

 Kabızlık

 •     Alışkanlığa ya dadiyete bağlı oluşan kabızlık
 •     Barsak hastalığını gösterenkabızlık (Hirschsprung hastalığı) Akciğer ve göğüs duvarı hastalıkları:
 •     Akciğerin yapısalanomalileri (aplazi, hipoplazi, amfizem, sekestrasyon kisti)
 •     Akciğerin kistleri(kist hidatik)    

Boyun bölgesi hastalıkları:

 •     Boyun bölgesindeki doğumsalartık kistleri: tiroglossal kist, brankial kistler
 •     Tiroid bezi cerrahihastalıkları: guatr, kistler
 •     Boyun kası kısalığı:tortikollis
 •     Bezelerde (lenfbezleri) büyüme: tanı amaçlı biyopsi
 •     Akut karın tablosu:
 •     Sindirim sistemidelinme (perforasyon),
 •     Meckel divertiküliti(ince barsakta),
 •     invajinasyon (barsaklarıniç içe girmesi),
 •     Over kisti perforasyonya da torsiyonu,
 •     Barsak yapışıklıklarıgibi hastalıklar tespit edilebilir.

Bu Bölüme Ait Doktorlarımız