Ziyaretçi Kuralları  - Özel Yüzyıl Gebze Hastanesi
Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 E-RANDEVU

Ziyaretçi Kuralları

Hastanemizde Ziyaretçi Düzenlemesi:

 • Sağlık tesislerinde yatan hastaların yakınları tarafından ziyaret edilmelerine, hastanın risk durumu, bölgesel koşullar ve kurumun durumu göz önüne alınarak, sağlık tesisi yönetiminin belirlediği prosedürler ve talimatlar doğrultusunda izin verilir. Gerektiğinde ziyaret kısıtlaması yapılabilir.
 • Sağlık tesisi yönetiminin belirlediği hasta ziyareti prosedürleri sağlık tesisinin internet sayfası, broşür vs. gibi araçlar ile hasta ve hasta yakını bilgilendirilmesi sağlanır.
 • Özellikli bölümlere hasta ziyaretine ilişkin kurallar yine sağlık tesisi yönetimi tarafından özel düzenlemeler belirlenerek, hasta ve hasta yakını bilgilendirilmesi sağlanır.
 • Sağlık tesisi yönetimince gerekli görüldüğü takdirde bir veya birkaç uzmanlık dalı veya birim/ünite için ayrı ayrı ziyaret dokümanı düzenlenebilir.

 

Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar:

 • Sağlık tesisi yönetiminin belirlenmiş olduğu hasta ziyaretleri Sabah saat 08:00, Akşam 22:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Ziyaret kısa tutulmalıdır 10 dk. tercih edilmektedir.
 • Hastane düzeninin sağlanması açısından bu saatler dışında ziyaretçi kabul edilmez.
 • Sağlık tesisimizde enfeksiyon riski ve çocukların olumsuz olarak etkilenmemesi için çocuk hasta ziyaretlerinde çocuklar tek getirilmemeli ebeveyn eşliğinde gelmeli ve ziyaret kısa tutulmalıdır.
 • Çocuk hastaların kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaret edilmesi servis hemşirelerinin kontrolünde kişisel koruyucu önlemleri alındıktan sonra yapılmalıdır.
 • Ziyaret sırasında dışarıdan yemek siparişi koku ve hijyen açısından önerilmemekte olup hasta için yemek getirme durumunda servis hemşirelerinin bilgi ve onayı olması gerekmektedir.
 • Hastane binası, hasta odalarında ve yangın merdivenlerinde sigara içmeyiniz.
 • Gereksiz elektrik ve su kullanımından kaçınınız.
 • Güvenlik açısından elektrik kabloları ve prizleri dikkatli kullanınız ve çocukları uzak tutunuz.
 • Hastanın kendisine ait ilaçları varsa servis hemşiresine bilgi veriniz. Hasta servis hemşiresinin bilgisi olmadan servisten ayrılamaz, hastayı izinsiz dışarı çıkarmayınız.
 • Hastaneye gelişte ve hasta ziyaretinde kesinlikle cerrahi maske kullanınız.
 • Hastanızın sağlığı için hastanıza rahatsız edici kimyasal içeren çiçek, canlı çiçek, yiyecek ve içecek getirilmesi önerilmez. Ziyaretçiler hastalara dergi ve kitap gibi hediyeler getirilebilir.
 • Oda süslemeleri için duvarlara ve çevreye zarar vermemeye özen gösteriniz.
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti bulunan ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan kişiler hasta ziyaretine gelmemelidir.
 • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 • Hastane binası içerisinde yüksek sesle konuşulmaz, müzik dinlenemez, televizyon seyredilemez ve cep telefonu ile görüşülmez.
 • Hasta odasının ve tuvaletlerin temiz kullanılması hastanızın sağlığı açısından önem arz etmektedir.
 • Bulaşıcı hastalığı olan hastalar ile bağışıklık sistemi bozuk hastalar ziyaret edilmemelidir.
 • İzolasyon durumlarında ziyaretçi kabul edilmemektedir. Lütfen anlayış gösteriniz.
 • Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir.
 • Ziyaret saati dışında gereksiz ve ısrarlı ziyaret talebinde bulunulmamalıdır.
 • Ziyaret esnasında sosyal mesafe kurallarına uyunuz.
 • Enfeksiyon kapma riskine karşı ziyaretçilerin hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına, sedyeye, tekerlekli sandalyeye oturmaması gerekmektedir.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.
 • Hastalara ait tıbbi cihazlara dokunulmamalıdır.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.
 • Kamera ve fotoğraf makineleri hasta hakları ve mahremiyet açısından, klinik içerisinde kullanılmaz.
 • Hasta ve hasta yakınlarına daha iyi hizmet verilebilmesi için sağlık tesisi ile ilgili görüş ve önerilerinizi “Görüş, Öneri – şikâyet” kutularına bırakabilirsiniz.

 

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARINDA ZİYARETÇİ UYGULAMALARI
Özellikli hasta gruplarının olduğu bölümlere ziyaretçi uygulamaları yukarda sayılan kurallara ek olarak özel aşağıda belirtilmiş kurallar esas alınır. Ayrıca hastaya göre ek değişkenler gösterebilir.


Hastanemizde Bu Amaçla Tanımlanacak Özellikli Bazı Hasta Grupları:

 • Yaşam Desteği Alan Hastalar
 • Bulaşıcı Bir Hastalığı Olan Hastalar
 • İmmun Sistemi Baskılanmış Olan Hastalar
 • Terminal Dönemdeki Hastalar
 • İstismara uğramış hastalar
 • Tutuklu veya hükümlü hastalar
 • Hasta bazlı bazı psikiyatrik bakım hastaları
 • Hasta bazlı özellikli hasta olarak kurumca karar verilenler
 • Özellikli hastaların ziyaretleri sosyal ve psikolojik yönden destek sağlamak amacıyla yapılmalı ve tüm süreçlerde bu hususa dikkat edilmelidir. Gerekirse sağlık personeli ile işbirliği sağlanmalıdır.
 • Özellikli hasta grubu ziyaretçileri hastanemizde hasta bazlı değişkenlik gösteren ve hastaya özel anlık belirlenen ve uygulanan diğer ziyaretçi kurallarına uymak zorundadır.
 • Bilinci açık hastalar için hastanın isteği doğrultusunda ziyaretçi kabul edilir.
 • Hasta ziyareti, ziyaretçi sayısı ve ziyaretçi sıklığı hekim tarafından belirlenmek kaydıyla hasta bazlı olmak üzere planlanmalıdır.
 • Hastanın birinci derece yakınları tarafından ziyaret gerçekleştirilebilir. Özel durumlarda hastanın doktorundan ve hastadan izin alınmalıdır.
 • Yoğun Bakım Ünitelerine yiyecek-içecek kabul edilmemektedir.
 • Ziyaret esnasında ziyaretçilerin özellikli hasta birimine ait Giriş- Çıkış Kurallarına uyması gerekmektedir. (maske, hijyen, önlük, galoş kullanma ve diğerleri)
 • Hasta hakkındaki bilgilendirme bilinci açık hastalarda, hastanın izin verdiği kişilere yapılır.
 • Ziyaretçiler, uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirilir.
 • Ziyaretçilerin yeterli el hijyeni uygulaması yaparak girişleri sağlanmalıdır.
 • Yoğun bakımlar ile ilgili ziyaretçi bilgilendirme notları ayrıca hazırlanmıştır.
 • Mevzuatça ve kurumca ziyarete izin verilmeyen hastalarda ziyaretçi kabul edilmemektedir.
 • Servislerde yenidoğan bebeklerin ziyaretlerinde bebeğin anne-baba ve sağlık personelinden izinsiz teması olmamalıdır.
 • Yenidoğan, Çocuk, Erişkin Yoğun bakım üniteleri ile ilgili değişkenlik gösterebileceğinden özel ziyaretçi bilgilendirme kuralları ayrıca hazırlanmıştır.

 

Kardeş Ziyareti ve Çocuk Ziyaretçi:
Sağlık hizmeti ilişkili Enfeksiyonlar Bilimsel Danışma Kurulu’nun 18.07.2017 tarih ve 80962070.020-1262 sayılı makam olayı ile 4 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında sağlık kurum-kuruluşlarında kardeş ve çocuk ziyaretçi kabulü ile ilgili kriterler değerlendirilmiş, ulusal ve uluslararası literatür verileri esas alınarak kabul ilke ve kriterleri belirlenmiştir. Buna göre; üç yaş üzerindeki kardeş çocuklar bir seferde en fazla 2 kardeş olmak üzere anne veya babadan en az birinin refakatinde belirlenen günlerde ve sadece belirlenmiş hastalar için hastane yönetimi tarafından kabul edilmiş bir saatte 15 dakikayı geçmeyecek şekilde ziyarete izin verilebilir. Doktorun ziyarete izin vermediği özel durumlarda (bulaşıcı hastalığı ve bağışıklık sistemi bozuk olan hastalarda ve ziyaretçi çocukta ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, döküntü, ishal gibi veya herhangi bir enfeksiyona bağlı belirti ve bulgu gibi benzeri durumlar olduğunda) hasta ziyareti için ısrar edilmemelidir. Kardeş ve çocuk ziyaretinde kurum hastanın durumu ve şartlara göre zaman belirleyebilir, kısıtlama, hastaya özel kurallar ve sıklık belirleyebilir. Bu kurallar hakkında ihtiyaca göre bilgilendirme ekstra ve hastaya özgü yapılır ve uyulması beklenir. Ziyaretçi çocuğun olumsuz etkilenmemesi (bedensel ve psikolojik- önlem ve tedbirler dâhilinde) için sağlık personeli ile iş işbirliği yapılmalıdır.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Yapılan Ziyaretçi Düzenlemesi:
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
düzenlenmiş olup ilgili yasal mevzuat gereği 7 GÜN 24 SAAT kamera sistemleri ile görüntü kayıt altına alınmaktadır. Detaylı bilgi için bulunduğunuz birimde bulunan kamera altındaki karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.


BU KURALLAR HASTALARIMIZA DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİNDİR.
GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ.