Beden Sağlığımızı Nasıl Koruruz?   - Özel Yüzyıl Gebze Hastanesi
Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 E-RANDEVU
Beden Sağlığımızı Nasıl Koruruz?

Beden Sağlığımızı Nasıl Koruruz?

Doğum ile başlayan genetik miras zemininde, bireyin yaşadığı coğrafyaya özgü hava su toprak özellikleri, meslek, sosyal statü, gelir düzeyi, yaşam tarzı, bilinçsiz suni gübre ve zirai ilaç kullanımı, gıda üretimini arttırmaya ve raf ömrünü uzatmaya yönelik kullanılan kimyasal katkı maddeleri, ulaşılabilirliği ve gereksiz kullanımı giderek artan destek tedavi ürünleri ve ilaçları, uyuşturucu vb. madde kullanımında artış, bedensel aktiviteden uzak  sade yaşam tarzı, küreselleşme sürecinde artan üretim-tüketim ve değişen toplumsal yaşam ve alışkanlıkları ile iklim değişikliği, beden sağlığının varlığını ve mevcut iyilik halinin sürdürebilirliğini tehdit ettiği saptamasında bulunmak pek güç olmasa gerekir.

Temiz hava su ve toprak, devlet ve bireyin refah düzeyinin yüksekliği, riskli meslek grupları dışında çalışma hayatı, sağlıklı gıdayı temin ve ulaşılabilirlik,spor, gereksiz destek ürün ve ilaçlardan uzak olma, yaşanabilir iklim ve coğrafyanın, beden sağlığını olumlu etkileyen faktörler olarak öne çıktığı görülmektedir.

Bireyin kendi istek ve gayreti ile olumlu katkı sağlayabileceği bir ortamda, devletlerin bireylerin beden sağlığını korumayı ve sağlığın sürdürebilirliğini sağlamada, ekonomi, sanayi, ticari ve çalışma hayatına ait yerel ve küresel politika ve stratejiler oluşturmasının ve sonuçta uygulanabilirliğinin sağlanmasındaki rolünün, bireyin beden sağlığı üzerinde ne kadar önemli rolü olduğunun da altını çizebilmeliyiz.