Refakatçi Kuralları  - Özel Yüzyıl Gebze Hastanesi
Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 E-RANDEVU

Refakatçi Kuralları

 

REFAKATÇİ POLİTİKAMIZ

 Tedavi ve bakım sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın, hastanemizin imkânlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı ve uygulaması hastanemizde mevcuttur. Hastalarımızın sağlığı ve mutluluğu açısından bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesi temel politikamızdır.

Hastalarımızın sağlığı ve mutluluğu açısından konu hakkında bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

REFAKATÇİ KURALLARI:

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
 • Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır. Doktorun uygun gördüğü takdirde hastanın durumuna göre ikinci bir refakatçi kalabilir.
 • Refakatçinin erkek veya bayan olmasına hastanın ve servisin durumuna göre karar verilebilir.
 • Refakatçiler kendi ve hastanın sağlığı açısından hastaya ait eşyaları kullanmamalı, hasta yataklarına oturmamalıdır.
 • Refakatçinin kendine ait getirmiş oldukları eşyaları klinikte gösterilen dolaplara yerleştirmesi gerekmektedir. Hasta odasının düzenli tutulmasından sorumludur. Refakatçi; öncelikle hasta odası, banyo ve tuvaletleri temiz kullanmalıdır.
 • Refakatçiler, hekimlerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.
 • Hastanemizde Sabah Kahvaltısı 06.00-07.00 Öğle Yemeği 12.00-13.30 Akşam Yemeği 17.00-18.30 saatinden itibaren odanızda refakatçıya da verilmektedir.
 • Hemşirelerce verilen hasta bakım eğitimi kurallarına uyulmalıdır. (El hijyeni, düşme riski, izolasyon kuralları eğitimi vb.
 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilmelidir.
 • Servise gelen hasta yakınına gerektiğinde refakatçi kartı veya belgesi verilir. Refakatçilerin hastanemizde refakatçi olarak bulundukları sürece kartlarını veya belgelerini üzerlerinde veya görünür bir şekilde takmaları gerekmektedir.
 • Refakatçi kartı veya belgesi başkası tarafından kullanılmamalıdır.
 • Refakatçi kartı veya belgesi, giriş çıkışlarda güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilebilir.
 • Refakatçilerin hastalarının taburcu olması durumunda refakatçi kartlarını teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Yoğun bakım ünitelerinde zorunlu ve gerekli görülmedikçe refakatçi bulundurulmamaktadır.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını servis dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmemelidir.
 • Refakatçiler izinsiz hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermemelidir.
 • Refakatçiler hastaya hekim ve hemşirenin bilgisi ve onayı dışında herhangi bir uygulama yapamaz.
 • Refakatçı bedenen ve ruhen refakatçilik yapacak yeterlilikte olması tavsiye edilir.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya-malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır.
 • Refakatçiler hasta ve kendi özel eşyasını saklanmasından ve korunmasından sorumludurlar.
 • Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 • Refakatçiler istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 • Refakatçiler hastanede tütün, sigara ve alkollü vb madde kullanamazlar, kullananlar hakkında 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun gereği işlem yapılır.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidir.
 • Refakatçilerin, gerek görüldüğünde (vizit saatlerinde, hastaya girişim yapılacağı zaman vs.) hasta odalarından çıkmaları gerekmektedir.
 • Refakatçiler hastanın doktoru tarafından ziyaret yasağı koyuldu ise ziyaret yasağını hasta yakınlarına bildirmelidir.
 • Çocuk hastalar ve sürekli gözlem gerektiren hastalar odada ya da yatağında tek başına bırakılmamalıdır.
 • Sağlık tesisi içindeki uyarı ve ikaz levhalarına uymanız, teknik bir problemle karşılaşıldığında servis sorumlu hemşiresine haber verilmesi gerekmektedir.
 • Öneri, teşekkür ve şikâyetlerinizi “Hasta Hakları Birimi, Görüş, Öneri kutularına ve https://www.yuzyilhastanesi.com/gorus-ve-onerileriniz sekmesindeki Hasta Öneri ve Şikâyetleriniz kısmından iletebilirsiniz.
 • Acil durumlarda hastane tahliye alanları ve acil çıkış tabelaları her katta gösterilmiştir.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemesi gerekmektedir. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizit saatlerinde ve saat 24:00 dan sonra kapatılması uygun olacaktır. Televizyon kumandası vb. oda içi malzemeler hasta odası terk edilirken yerine bırakılmalıdır.
 • Refakatçiler genel olarak hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Şüpheli bir durum ya da şahısla karşılaştığınızda mutlaka ilgili servis sorumlusunu bilgilendiriniz ve güvenlik görevlilerinden yardım istenilmelidir.

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARINDA REFAKATÇİ UYGULAMALARI

Özellikli hasta gruplarının olduğu bölümlere refakatçı uygulamaları yukarda sayılan kurallara ek olarak özel aşağıda belirtilmiş kurallar esas alınır.

Hastanemizde Bu Amaçla Tanımlanacak Özellikli Bazı Hasta Grupları:

 • Yaşam Desteği Alan Hastalar
 • Bulaşıcı Bir Hastalığı Olan Hastalar
 • İmmun Sistemi Baskılanmış Olan Hastalar  
 • Terminal Dönemdeki Hastalar
 • İstismara uğramış hastalar
 • Tutuklu veya hükümlü hastalar
 • Hasta bazlı bazı psikiyatrik bakım hastaları
 • Hasta bazlı özellikli hasta olarak kurumca karar verilenler
 • Bulaşıcı Bir Hastalığı Olan Hastalar için, sağlık personelinin verdiği eğitimler doğrultusunda izolasyon kurallarına uymanız gerekmektedir.(Örneğin Covid pandemisi nedeniyle Olası/Kesin Covıd-19 Hasta Refakatçisi İçin Bilgilendirme ve Rıza Belgesini okuyarak imzalamanız ve kurallara uymanız gerekmektedir.)
 • Adli vakalarda, yatırılarak tedavileri yapılan hükümlü ve tutukluların yanında, tedaviyi yapan hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi hâlinde, eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğu, bunların olmaması hâlinde Cumhuriyet Başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını refakatçi olarak bulundurulabilecektir.
 • İstismara uğramış hastalarda psikolog/psikiyatrist, sosyal çalışmacı, hekim isteği doğrultusunda refakatçi bulundurulabilir.
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda hekim isteği doğrultusunda refakatçi bulundurulabilir. Koruyucu izolasyon önlemi olarak mümkünse hasta tek kişilik odaya alınır. Hastanın kliniğine uygun olarak alınan izolasyon önlemleri hakkında hasta ve yakını bilgilendirilir. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, el hijyeni, ziyaret kuralları, odaya giriş çıkışın kısıtlanması konuları hakkında refakatçiye eğitim verilir. Refakatçinin eğitimi süreklidir ve talebi halinde bilgi aktarımı yapılması sağlanır. Oda içinde refakatçi cerrahi maske takmalıdır.
 • Hastanın, fiziksel ve duygusal bakımının yanı sıra, hastanın ailesi ve yakınlarının da desteğe gereksinimleri olduğu düşünülerek, ailelerin hastanın bakımına katılması, hastanın yanında kalmasının ve rutin bakıma yardım etmesinin sağlanması amacı ile hasta bakım ekibi tarafından hastalarının bakımında aile üyelerinin bakımın neresinde, hangi konularda ve nasıl yer alacağını belirlenerek bakıma katılımları ve eğitilmeleri sağlanır.
 • Kronik hastası olan aile üyeleri hastaları hastaneye yattığında hasta bakımı eğitimi almaya ve ekiple işbirliğine hazır olmalıdır.
 • Hastanın bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında sağlık personeli tarafından destek sağlanır.
 • Özellikli hastalara ve refakatçilerine gerekli durumlarda sosyal ve psikolojik yönden destek sağlamak amacıyla gerekirse psikolog ile işbirliği sağlanır.
 • Özellikli hasta grubu refakatçileri hastanemizde hasta bazlı değişkenlik gösteren ve hastaya özel anlık belirlenen ve uygulanan diğer refakatçi kurallarına uymak zorundadır.

       İmmunsüpresif Tedavi Alan Hastaların Refakat Uygulamaları

 • Refakatçi olarak kalacak kişiye COVID-19 hastalığının bulaş yolları, izolasyon önlemleri ve “Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı” konusunda eğitim verilir.
 • Refakatçi oda içinde maske takar, önlük giyer.
 • Refakatçi oda dışına çıkmaz.
 • Refakatçinin oda dışına çıkması gerekirse; önlüğünü ve maskesini çıkartır ve el hijyeni sağladıktan sonra oda dışına çıkabilir.
 • Gerekli olmadıkça hastaya temas etmez, temas ettikten hemen sonra el hijyeni sağlar.
 • Refakatçi pencerenin açılabilir kısmına kadar açarak sık aralıklarla odayı havalandırır.
 • Kişilerle aralarında sosyal mesafenin korunması sağlanır. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınması hakkında bilgi verilir.
 • Solunum sekresyonu içeren mendilleri açıkta bırakmamalısınız, naylon bir poşet içerisinde, poşetin ağzını kapatarak uygun çöpe atmalısınız.
 • Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı ve sonrasında mendili çöpe atmalısınız. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanmalısınız.
 • COVID-19 tanısı kesinleşen hasta taburcu olurken hasta ve refakatçisine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Covıd-19 rehberinde belirtilen süreler için evde izolasyon kuralları hakkında bilgilendirme yapılır ve onam imzalatılır.

BİLGİLENDİRME:

 • Hastanemizde Halk Sağlığı Genel müdürlüğü tarafından yayınlanan ‘’COVID-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi’’nde izin verilen durumlar haricinde hasta refakatçisi kabul edilmemektedir. Ayrıca tüm önlemlere rağmen COVİD-19 enfeksiyonun size hastanızdan, diğer hastalardan, sağlık çalışanlarından veya hastane ortamından bulaşmayacağı garantisi söz konusu edilemez.
 • COVİD-19 PANDEMİSİNDE refakatçiler, hastanemizde uygulanan diğer refakatçi kurallarına uymak zorundadır.

COVİD-19 PANDEMİSİNDE REFAKATÇİ UYGULAMALARI

 • Tıbbi gereklilik yok ise refakatçi alınmaz. Hasta yakınları bu konuda bilgilendirilir.
 • Refakatçi gerekli ise hekim kararı ile tek kişi ile kısıtlanır.
 • Hastanemiz COVID-19 Hasta Refakatçisi İçin Bilgilendirme ve Rıza Belgesi refakatçiye bilgilendirme yapıldıktan sonra imzalatılır.
 • Refakatçi olarak kalacak kişinin COVID-19 açısından yüksek risk grubunda olmaması gereklidir. Aşağıdaki risk grubunda olanlar refakatçi olarak kabul edilmez. > 50 yaş, DM, HT, Kardiyovasküler Hastalık, Kanser, Kronik Akciğer Hastalıkları olanlar,

BU KURALLAR HASTALARIMIZA DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİNDİR.

GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ.