Gebze Enfeksiyon  - Özel Yüzyıl Gebze Hastanesi
Görüşmeyi Başlat
1
Bilgi almak ister misiniz?
Kodu Tara
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
 E-RANDEVU
Neden Sepsisi Farkında Olmalıyız?

Neden Sepsisi Farkında Olmalıyız?

 • Sepsis; vücudun her hangi bir enfeksiyonuna karşı düzensiz hasta yanıtı nedeniyle görülen hayatı tehdit eden yeni veya kötüleşen doku/organ fonksiyon bozukluğudur. 
 • Sepsis dünyada önlenebilir ölümlerin ilk sırasında yer alır.
 • En önemli hastalık acillerindendir. Etkin tedavi saatler ve hatta dakikalar içerisinde gerçekleştirilmelidir. Tedavide gecikme septik şok, çoklu organ yetmezliği ve ölüm ile sonuçlanabilir.
 • Yüksek ateş, hipotermi, solunum sayısında ve kalp atım hızında artış, şuur değişikliği, laboratuvar değerlerinde artış, hipotansiyon ve organ bozukluğu belirtilerinde sepsis düşünülmelidir.
 • Sepsis hastaları hastanede izlenmelidir.
 • Yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen sepsisli hastaların önemli bir kısmı öncesinde ya da sonrasında gelişen hastane kaynaklı enfeksiyonlar sonucu kötüleşmektedir.
 • Yaşlı,  65 yaş üstü yetişkinler, şeker, karaciğer, akciğer hastalığı, kanser, böbrek hastalığı gibi altta yatan kronik rahatsızlıkları olan veya savunma sistemini baskılayan ilaç alan hastalar sepsis açısından daha yüksek risk altındadır.
 • Yaşlı nüfus, beslenme bozuklukları, prematürite olgularının sayısında artış; ağır cerrahi operasyonlarda, dirençli bakterilere bağlı gelişen enfeksiyonlarda artış nedeni ile sepsisli hasta sayıları artmaktadır. 
 • Her türlü enfeksiyon (idrar yolu enfeksiyonu, zatürree menenjit, grip, vb.) sepsise neden olabilir.
 • Yenidoğan, bebek ve anne ölümlerinde de sepsise bağlı ölüm oranları yüksektir.
 • Sepsiste  tedavi acildir. Tedavi yakın takip ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.
 • Erken tanı, erken antibiyotik tedavisi ve enfeksiyon odağının kontrolü, organ destek tedavisi sepsiste çok önemlidir. 
 • Toplumda antibiyotiklerin yaygın olarak gelişi güzel kullanımı basit enfeksiyonlarda mikroorganizmaların antibiyotik ile karşılaşıp direnç kazanmasına ve enfeksiyon tedavisinin zorlaşmasına neden olmaktadır.
 • Enfeksiyonlara yönelik korunma önlemleri (aşılanma, cerrahi operasyonlarda enfeksiyon önleme uygulamaları,  hijyenik doğum uygulamaları, hastanede yatış sürelerinin kısaltılması, kişisel hijyenin sağlanması özellikle el yıkama alışkanlığının yaygınlaştırılması, beslenme ve temiz su sağlama vb.), hızlı, erken tanı ve uygun tedavi ile sepsise bağlı ölümlerin yaklaşık yarısı önlenebilmektedir.