Davut ÖZDEMİR / Doktorlarımız  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Whatsapp Davut ÖZDEMİR / Doktorlarımız  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Hemen Ara Davut ÖZDEMİR / Doktorlarımız  - Özel Yüzyıl Hastaneleri Randevu Al
Davut ÖZDEMİR

Prof.Dr.

Davut ÖZDEMİR

Enfeksiyon Hastalıkları
 • Adı Soyadı:
  Davut ÖZDEMİR
 • Doğum Yeri-Yılı:
  Mudurnu 1972
 • Akademik Ünvan:
  Profesör Doktor
 • Yabancı Dil:
  İngilizce
 • Mezuniyet: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • İhtisas: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doktora: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996-2001)
 • Kastamonu İnebolu Devlet Hastanesi (2001-2003)
 • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis Sorumluluğu (2005-2006)
 • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. (2005-2007)
 • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Enfeksiyonları Kontrol Komitesi Başkanlığı (2005-2007)
 • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Enfeksiyonları Kontrol Komitesi Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Alt Kurulu Başkanlığı (2005-2007)
 • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve Laboratuar Araştırmaları Etik Kurul Üyeliği (2005-2009)
 • Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ön İnceleme Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı (2006-2010)
 • Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcılığı (2007-2013)

Tularemi Tanı Kursu

Kronik Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu 

Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Okulu

Akademik Makaleler:

Özdemir, D., S. Cesur, A. Çiftçi ve İ. Balık, “Kronik Hepatit B’li Hastalarda HBV DNA’nın Önemi”, Viral Hepatit Dergisi, 1, 279-280 (2001).
 
Özdemir, D. ve İ. Balık, “Ülkemizde Hepatit B Virusu (HBV) Genotip Dağılımı”, Viral Hepatit Dergisi, 1, 451–454 (2002).
 
Cesur, S., F. Albayrak, D. Özdemir, Z. Kolcu ve E. Tekeli, “Hastanede Yatan hastaların İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomakların Antibiyotiklere Duyarlılıkları”, Türk Mikrobiol Cem Derg, 32, 174-176 (2002).
 
Şencan, İ., İ. Şahin, Ş. Öksüz, M. Yıldırım, O. Karabay ve D. Özdemir, “Hijyenik Koşulların Hemodiyaliz Hastalarında HEV Seroprevelansına Etkisi”, Viral Hepatit Dergisi, 8, 143–147 (2003).
 
Özdemir, D., İ. Şencan, Z. Yılmaz, M. Yıldırım, A. Küçükbayrak ve S. Erdoğan, “2003 Yılında AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Hastanesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar. ”Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 11–15 (2004).
 
Küçükbayrak, A., D. Özdemir, İ. Şencan, T. Yavuz, M. Behçet ve S. Erdoğan, “AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Yoğun Bakım Enfeksiyonları: 2003 Yılı Sonuçları”, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 15-19 (2004).
 
Yavuz, T., İ. Şencan, Ş. Öksüz, İ. Şahin ve D. Özdemir, “Sterilizasyon Dezenfeksiyon Konusunda Doktorların Bilinç Düzeyi”, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 15-19 (2004). 
 
Yıldırım, M., İ. Şencan, D. Özdemir, Z. Yılmaz, A. Küçükbayrak ve S. Çakır, “Sağlık Çalışanlarında HBV ve HCV Bulaşı Riskli Temasların İncelenmesi ve Maliyet Analizi”, Viral Hepatit Dergisi 3, 139-143 (2005).
 
Küçükbayrak, A., M. Behçet, S. Güler ve D. Özdemir, “Üriner Semptomu Olan Poliklinik Hastalarının İdrarında Üreyen E. coli Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığı”, Tıp Araştırmaları Dergisi, 4, 18-21 (2006).
 
Özdemir D, Yılmaz Z, Şencan İ, Yıldırım M, Küçükbayrak A. İzole Anti-HBc Pozitifliği Saptanan Hastaların Hepatit B Aşısına Karşı İmmün Yanıtlarıın Değerlendirilmesi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2008; 1: 28-31.
 
Karabay O, Ozdemir D, Guclu E, Yildirim M, Ince N, Kucukbayrak A, Cakır S, Gulenc M, Ince M, Demirli K. Attitudes and behaviors of Family Physicians regarding use of antibiotics. J Microbiol and Infect Dis 2011;1: 53-57.
 
Kitap Yazarlığı:
 
Özdemir, D ve İ. Balık, “Karaciğer ve Antibiyotikler”, Editörler: A. Özden, B. Şahin, Yılmaz U ve İ. Soykan, Gastroenteroloji, 1 Baskı Fersa Matbaacılık, 675–681 (2002).
 
Özdemir, D. ve Halil Kurt, “Hepatit B Virüsü Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi”, Editörler: F. Tabak, İ. Balık ve E. Tekeli, Viral Hepatit 2007, 108–117.
 
Özdemir D. Salgın bölgelerinin özellikleri. Francisella Tularensisi ve Tularemi Editör:Şaban Gürcan. 2009,Nobel Tıp Kitabevleri, 123-125.
 
Özdemir D. Salgınların ekonomik ve sosyal etkileri. Francisella Tularensisi ve Tularemi Editör:Şaban Gürcan. 2009, Nobel Tıp Kitabevleri 133-135.
 
Karabay O, Özdemir D. Tularemi tedavi rehberi. Francisella Tularensisi ve Tularemi Editör:Şaban Gürcan. 2009, Nobel Tıp Kitabevleri 343-347.
 
Bölüm editörlüğü Francisella Tularensisi ve Tularemi Editör: Şaban Gürcan. 2009, Nobel Tıp Kitabevleri
 
Özdemir D. Akut Tonsillofaranjit. Enfeksiyon hastalıkları. Editör:Halil Kurt, Sibel Gündeş, Mehmet Faruk Geyik. 2013, Nobel Tıp Kitabevleri, 235-236.
 
Özdemir D, Güçlü E. Miyokardit, Perikardit. Güncel Bilgiler Işığında Antimikrobiyal Tedavi. Editör: Hakan Leblebicioğlu, Sercan Ulusoy, Gaye Usluer. 2015, Bilimsel Tıp Yayınevi,175-184.
 
Proje:
 

TÜBİTAK,DPT vb ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma ''Yığılca Merkezi ve Köy Okulları Öğrencilerinde Hepatit B ve A Seroprevalansı.''
 

Yorumlar

Merve Akbulut

2019-11-11 16:35:28

Alanında ve bölgesinde gerçekten tavsiye edebileceğim harika bir hekim.

Yorum Ekle

Diğer Doktorlarımız