7/24 Canlı Destek
ÖZEL YÜZYIL HASTANESİ

Göğüs Hastalıkları

Akciğer hastalıkları, alerjik testler, astım hastalıklarında teşhis ve tedavi izlemi yapılmaktadır.
 

 •     Solunum fonksiyon testleri
 •     Allerjik solunum hastalıkları
 •     Allerji testleri ( deri prick testi)
 •     KOAH (Kronik bronşit, amfizem, Sigaraya bağlı akciğer hastalıkları)
 •     Akciğer embolisi
 •     Fiberoptik bronkoskopi
 •     Bronşiektazi
 •     Minimal Pnömotoraks
 •     Akciğerin enfeksiyon hastalıkları (pnömoni, bronşit)
 •     Tüberküloz - Akciğer kanseri
 •     Akciğer zarı (plevra) hastalıkları
 •     İnterstisyel  akciğer hastalıkları ( Akciğer fibrozisi, Sarkoidoz)
 •     Mesleksel ve çevresel akciğer hastalıkları

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ